Płaca minimalna w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku będzie wynosiło 2600 złotych brutto. W porównaniu do roku 2019 - 2250 złotych brutto, stanowi to wzrost o o 15,6%.

Minimalna stawka godzinowa - 17 złotych brutto.

Według MF prognozowane na 2020 rok przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5227 zł.

Od 2020 roku mają zastosowanie przepisy rozszerzające katalog elementów wynagrodzenia, nieuwzględnianych przy wyliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za staż pracy.

Jednym ze składników pozostaje nadal premia uznaniowa oraz wynagrodzenie stanowiące średnią urlopową.

 
21.10.2019

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020