BlogSplit Payment – planowane zmiany w 2019 r.

Ministerstwo Finansów planuje - po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadzić obligatoryjny split payment w branżach: objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia...
Czytaj dalej...
04.12.2018

Faktura a brak paragonu

Brak paragonu nie stanowi przeszkody do wystawienia faktury sprzedaży. Podstawą wystawienia faktury jest posiadanie przez nabywcę paragonu...
Czytaj dalej...
02.12.2018

Elektroniczne arkusze spisowe

Nowoczesne rozwiązania informatyczne coraz częściej wspomagają pracę zespołów spisowych, co przyspiesza czynności i dodatkowo zmniejsza ryzyko błędu. Zastosowanie rozwiązań informatycznych może polegać...
Czytaj dalej...
30.11.2018

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

Obowiązek dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich...
Czytaj dalej...
28.11.2018

Limit jednorazowej amortyzacji 2019

Jednorazowej amortyzacji można dokonać od zakupu środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, za wyjątkiem samochodów osobowych. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych...
Czytaj dalej...
26.11.2018

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit w 2019 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)...
Czytaj dalej...
24.11.2018

Limit mały podatnik w 2019 r.

Limit sprzedaży podmiotów posiadających status małego podatnika: 1 200 tys. Euro za poprzedni rok podatkowy. Przeliczenie Euro według średniego kursu NBP, na pierwszy roboczy dzień października...
Czytaj dalej...
22.11.2018

Wydatki na zakup i użytkowanie samochodu w 2019 r.

W 2019 r. zmieniają się zasady rozliczania wydatków na zakup i eksploatację samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, ale również użytkowanych w ramach leasingu, najmu, dzierżawy. Zmiany dotyczą również samochodów prywatnych używanych do celów służbowych.
Czytaj dalej...
20.11.2018

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. Poz. 357), od 1 stycznia 2019 r. okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą...
Czytaj dalej...
18.11.2018

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Prezydent RP podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r, ale przepisy zaczną obowiązywać od dnia 01 lipca 2019r. Dotyczy to największych firm, zatrudniających co najmniej 250 osób...
Czytaj dalej...
16.11.2018

<<  < 1  2  3  4  5  6  7  8  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020