Blog„Biała lista” a koszta uzyskania przychodu

Podstawa prawna: Dz.U. poz.1018 "Biała lista" zawiera dane o numerach rachunków rozliczeniowych. Jest to ważna informacja dla podatników, ponieważ Art. 22 p Ustawy o PDOF, oraz Art. 15 d Ustawy o PDOP, sankcjonuje płatność zobowiązania dokonaną na ...
Czytaj dalej...
25.10.2019

Nowe regulacje w celu ograniczenia zatorów płatności PIT i CIT

Ograniczanie zatorów płatniczych dla celów PIT i CIT Art. 18 f, Art. 25 ust. 19-26 Ustawy o PDOP, oraz Art. 26, Art 44 ust.17-24 Ustawy o PDOF   Nowe regulacje: Podstawa opodatkowania: może ulec zmniejszeniu o należność zaliczoną do ...
Czytaj dalej...
25.10.2019

Nowelizacja ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT

Podstawa prawna: (Dz.U. poz.1978 z dn. 17.10.2019 r.) Znoweliozowany Art.27 ust.2 ustawy o PDOP zastosowanie od 01.01.2019 r Podmioty nie posiadające wpisu do KRS mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną do KAS, w strukturze logicznej ...
Czytaj dalej...
25.10.2019

Wysokość sankcji z tytułu przestępstw / wykroczeń skarbowych

Wysokość sankcji z tytułu przestępstw / wykroczeń skarbowych     2019 r. 2020 r. przestępstwoskarbowe stawka dzienna Od 75 zł do 30.000 zł Od 86,66 do 34.664 zł minimalna grzywna 750 zł ...
Czytaj dalej...
25.10.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach VAT na rok 2020!

Najważniejsze zmiany w przepisach VAT Zmiany od 01.09.2019 r. Zwrot przyspieszony w terminie 25 dni – dodatkowe warunki. Podatnik, ubiegający się o przyspieszony zwrot musi złożyć w urzędzie skarbowym, potwierdzenie zapłat faktur ujętych w deklaracji podatkowej....
Czytaj dalej...
25.10.2019

Pismo dyrektora KIS dot. starych kas fiskalnych

Pismo z dnia 23 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.443.2019.1.AJ INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z ...
Czytaj dalej...
25.10.2019

Nowe zmiany dot. kas fiskalnych

Kasy fiskalne „starego” typu oraz kasy on-line - kasy rejestrujące, nie mające możliwości technicznych nadania nowych oznaczeń towarów. Od 01.05.2019 r. wprowadzono nowe oznaczania stawek VAT na paragonach fiskalnych : litera "A" - stawka podatku w ...
Czytaj dalej...
24.10.2019

Płaca minimalna w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku będzie wynosiło 2600 złotych brutto. W porównaniu do roku 2019 - 2250 złotych brutto, stanowi to wzrost o o 15,6%. Minimalna stawka godzinowa - 17 złotych brutto. Według MF prognozowane na 2020 rok przeciętne ...
Czytaj dalej...
21.10.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach VAT

Zmiany od 01.09.2019 r.   Zwrot przyspieszony w terminie 25 dni – dodatkowe warunki Podatnik, ubiegający się o przyspieszony zwrot musi złożyć w urzędzie skarbowym, potwierdzenie zapłat faktur ujętych w deklaracji podatkowej. Płatność faktur musi być ...
Czytaj dalej...
21.10.2019

Zmiany w zasadach wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520 art. 1 pkt 21 i 24) Od 01.01.2020 roku obowiązują zmienione zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że faktura do paragonu fiskalnego może być wystawiona ...
Czytaj dalej...
21.10.2019

1  2  3  4  5  6  7  8  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice