BlogZmiany w deklaracjach ZUS : RCA i ZUS DRA

Źródło : Projekt Rozporządzenia MRiPS W uzasadnieniu projektu czytamy : "(...) Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych zawierają modyfikacje w bloku XII na dokumencie ZUS DRA i w bloku III.F na dokumencie ZUS RCA w zakresie: 1) wykazywania danych do ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Składki ZUS w 2023 r

Podstawa prawna : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz.U. poz.1952). W 2023 r nastąpi wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

Mimo odwołania stanu epidemii, niektóre preferencje podatkowe nadal będą stosowane, z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. * Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy Podstawa prawna :art.15zzn specustawy w sprawie COVID-19; Dz.U. z ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Zwolnienia w PIT obowiązujące do końca 2023 r

* Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS Podstawa prawna : art.52l pkt3 ustawy o PDOF Wolna od podatku dochodowego jest : - wartość otrzymanych świadczeń przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, wynikającej z przepisów o ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Preferencje podatkowe obowiązujące do końca 2022 r

* Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT Podstawa prawna : art.18f i art.25 ust.19-26 ustawy o PDOP , art.26i i art.44 ust.17-24 ustawy o PDOF. W ramach ulgi na złe długi podatnicy CITi PIT: a) wierzyciele - korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Zmiany podatkowe w związku z odwołaniem stanu epidemii

Z dniem 16 maja 2022 r Minister Zdrowia ogłosił zakończenie stanu epidemii w Polsce i rozpoczęcie stanu zagrożenia epidemicznego. Spowoduje to szereg zmian w rozliczeniach z tytułu PIT i CIT , ponieważ w związku z COVID wprowadzono liczne preferencje podatkowe . Cześć...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulgę mogą zastosować pracodawcy, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową , z uwagi na poniesioną stratę lub osiągnięty przez podatnika dochód był zbyt niski , aby w pełni zastosować ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Ulga na sponsoring

W ramach Polskiego Ładu, z dniem 01 styczeń 2022 r , do obu ustaw opodatku dochodowym wprowadzono tzw. ulgę na sponsoring. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania , 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Ulga badawczo-rozwojowa i ulga IP BOX

Podstawa prawna : art.18d ustawy o PDOP i art.26e ustawy o PDOF. MF w informacji z dnia14 lutego 2022 r poinformowało , że dzięki tej uldze koszt opracowania nowego towaru, usługi ,wdrożenia innowacji ,będzie dużo niższy. Wydatki na ten cel mogą być dodatkowo ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

Ulga pozwalająca na dodatkowe odliczenie kosztów, które poniósł podatnik w celu rozszerzenia swoich rynków zbytu, także zagranicznych . Wydatki na ekspansję podatnik może odliczyć jako koszty uzyskania przychodów i dodatkowo w ramach ulgi ...
Czytaj dalej...
08.10.2022

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020