BlogNajnowsze zmiany w Polskim Prawie w 2022 r.

Najnowsze zmiany w prawie podatkowym 1. Skala podatku Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulega stawka podatku. W rozliczeniu rocznym będzie ona miała  zastosowanie do całego 2022 roku.   2. Zmiana formy opodatkowania  Po raz pierwszy w historii możliwa ...
Czytaj dalej...
29.06.2022

Polski "Nowy Ład" - Lista najważniejszych zmian

Pobierz plik: NOWY ŁAD NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PDF...
Czytaj dalej...
15.12.2021

ABC pracownika

Wzrost kwoty wolnej i podwyższenie progupodatkowego Dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę od dnia01.01.2022 roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku – 30 000,- zł. Pracownik zarabiający około 3 200,- zł. nie zapłaci w ogóle podatku, ale co ...
Czytaj dalej...
13.12.2021

Zmiany 2022 Pracownicy: Wzory oświadczeń składanych płatnikowi przez pracowników i zleceniobiorców w celu stosowania zwolnienia od podatku

Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PIT będą dodane nowe zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczące m.in. przychodów ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia. Wspomniane zwolnienia będzie ...
Czytaj dalej...
13.12.2021

POLSKI ŁAD stan na dzień 18.10.2021 r

Proponowane zmiany to:   - podwyższenie z aktualnie 8.000,00 zł do 30.000,00 z kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej (kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru, tj. ...
Czytaj dalej...
28.10.2021

Ulga dla klasy średniej

Ustawa Polski Ład wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej ,w celu wyrównania strat spowodowanych zwiększeniem składki zdrowotnej oraz całkowitym brakiem możliwości jej odliczenia od podatku . Z ulgi będą mogli skorzystać wyłącznie : * pracownicy , * ...
Czytaj dalej...
25.10.2021

ZUS – zmiany od 2022 roku

Ustawa Polski Ład wprowadzi istotne zmiany od 01,01,2022 roku , w sposobie ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne . Ważne : Przedsiębiorcy, w tym nie zatrudniający pracowników , będą zobowiązani do comiesięcznego informowania ZUS o wysokości ...
Czytaj dalej...
25.10.2021

Kasy fiskalne 2021 i 2022

Kasa fiskalna to : * urządzenie technicznie z wbudowaną pamięcią , zawierającą min. opis określonych grup towarów oferowanych przez przedsiębiorcę , * urządzenie umożliwiające rejestrację dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych wg ...
Czytaj dalej...
25.10.2021

Przedawnienie składek ZUS

Zobowiązanie z tytułu składek ulega przedawnieniu po upływie 5 lat , licząc od dnia wymagalności . Okoliczności zawieszające bieg przedawnienia : * w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego od chwili zawiadomienia dłużnika , do dnia zakończenia postępowania , *...
Czytaj dalej...
21.10.2021

Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS na poczet zaległych ,bieżących lub przyszłych składek . Płatnik może złożyć wniosek o zwrot składek . Termin zwrotu 30 dni  na wskazany rachunek bankowy w rozliczeniach z ZUS. Obecnie ZUS dokona ...
Czytaj dalej...
21.10.2021

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020