Sposób działania naszego biura rachunkowego w Katowicach

Jesteś tutaj:

Jak działamy?

Naszymi Klientami są mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze, dla których księgowość jest ważnym narzędziem wspierającym zarządzanie firmą, oraz ułatwiającym podejmowanie decyzji.
Dostosowujemy nasze rozwiązania i model współpracy do ich potrzeb. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi informatycznych, które udostępniamy również naszym Klientom.

Rozwiązania te mają na celu zacieśnienie współpracy i ułatwienie dostępu do dokumentacji i danych finansowych 24 h/na dobę.
Uważamy, że współpraca z biurem rachunkowym powinna przynosić Klientom korzyści, i tak widzimy naszą rolę.

Naszym celem jest świadczenie kompleksowej i wysokiej jakości obsługi w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości, skupiamy się nie tylko na przetwarzaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale przede wszystkim tworzymy dla naszych klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.

Częste nowelizacje ustaw i wciąż pojawiające się nowe wyzwania, skłaniają firmy do szukania optymalizacji kosztów. Szukanie efektywnych metod i narzędzi, pozwala na stosowanie najbardziej nowoczesnych i dopasowanych rozwiązań.

Prowadzimy księgowość firm o zróżnicowanych profilach działalności, branżach, modelach biznesowych, formie prawnej, w tym na rzecz:

 • jednoosobowych działalności gospodarczych, na wpisie do CEIDG
 • spółek cywilnych
 • spółek jawnych, partnerskich, komandytowych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek akcyjnych
 • prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych
 • stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych

Dla których świadczymy usługi w zakresie:

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR)
 • Ewidencja przychodów ( Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych )
 • Księgi handlowe (rachunkowe)
 • Rozliczenia z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, JPK, PCC
 • Roczne deklaracje podatkowe PIT, CIT
 • Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi, obsługa kontroli skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań dla NBP
 • Sporządzanie sprawozdań do WIOS
 • Sporządzanie sprawozdań do PFRON
 • Roczne i okresowe sprawozdania finansowe
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Analiza kosztów i przygotowywanie okresowych raportów
 • Kontrola ksiąg klienta i „wyprowadzanie” zaległości rachunkowych i podatkowych
 • Nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez klienta
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Opracowanie i dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa zakładowego planu kont
 • Współpraca z audytorami i biegłymi rewidentami
 • Obsługa podmiotów rozliczających się w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
 • Doradztwo i nadzór księgowy
 • Archiwizacja dokumentów

 

Profesjonalny, doświadczony zespół działu kadr i płac, to ogromna pomoc dla pracodawcy. Dokonujemy naliczeń wynagrodzeń i składek na ZUS, sporządzamy zgodną z wymogami prawa dokumentację, a nasza wiedza i doświadczenie to cenne wsparcie dla firmy.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej i ZUS wykonujemy:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów
 • Skierowania pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe
 • Monitorowanie terminów szkoleń BHP, odzież ochronna
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Obsługa pracowników tymczasowych
 • Obsługa pracowników zatrudnionych poza granicami RP
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy, zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i przebiegiem pracy pracownika
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS
 • Przygotowanie miesięcznej listy płac
 • Kalkulację kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Elektroniczną teletransmisję danych do ZUS,US i PFRON
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie raportów do celów księgowych i zarządczych
 • Przygotowanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania, ZFŚS
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa podczas kontroli z PIP, ZUS, Urzędu Skarbowego, PUP
 • Doradztwo w zakresie kadr, płac, ZUS
 • Współpracujemy z firmą partnerską, świadczącą kompleksowe usługi BHP

Na obsługę firmy, składa się praca specjalistów poszczególnych działów, ale przebieg współpracy i stały kontakt, nadzoruje specjalnie w tym celu wyznaczona osoba.

Reprezentacja przed US, ZUS, PIP, PUP

Bardzo wymierną korzyścią wynikającą z powierzenia nam obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, jest reprezentacja Klienta przed urzędami i instytucjami. Udzielając nam pełnomocnictwa do reprezentacji, unikasz tego stresującego obowiązku i oszczędzasz cenny czas. Dostarczymy wszystkie konieczne dokumenty, udzielimy wyjaśnień i informacji. Nasze kompetencje, to Twój spokój.

 

Kontrole odbywają się w siedzibie naszej Kancelarii.

Saldeo Smart

W trosce o zadowolenie naszych Klientów, oraz w celu ułatwienia komunikacji, udostępniamy w ramach współpracy aplikację Saldeo Smart Pakiet do Komunikacji. Aplikacja Saldeo Smart Pakiet do Komunikacji jest dostępna on-line poprzez przeglądarkę internetową.
Użytkownik otrzymuje indywidualny login oraz hasło służące do pierwszego logowania do aplikacji. Hasło należy zmienić po zalogowaniu się Użytkownika do aplikacji. Producent oprogramowania: Brain SHARE IT sp.z o.o.
W aplikacji można wystawić wszystkie rodzaje faktur, które są przechowywane w naszym certyfikowanym e-archiwum.
E-faktury wystawiane za pośrednictwem aplikacji Saldeo, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane przez producenta.
Wystawione faktury można od razu przesłać kontrahentowi z poziomu serwisu na e-mail.
Do programu dołączony jest CRM, dzięki któremu można wygenerować raporty z wynikami finansowymi firmy.
Dane przechowywane w systemie są szyfrowane i posiadają cyfrowe zabezpieczenia.

Jednoosobowe Działalności Gospodarcze i Spółki Osób Fizycznych

Prowadząc księgowość najmniejszych podmiotów gospodarczych, zwracamy szczególną uwagę na kompleksową informację podatkową, służymy swoją radą i doświadczeniem z zakresu działalności gospodarczej. Jest to liczna i ważna grupa naszych Klientów, której poświęcamy wiele czasu i uwagi.

Indywidualna obsługa

Opieka indywidualnej księgowej, która prowadzi rozliczenia i odpowiada na pytania z zakresu księgowości i rozliczeń podatkowych.

Wygoda

Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo, bez konieczności osobistego kontaktu z Kancelarią. Informację o zobowiązaniach budżetowych przesyłamy w dogodnej formie. Przypominamy o terminach płatności.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pomagamy w wypełnieniu formularzy i wniosków. Udzielamy niezbędnych informacji organizacyjnych.

Dostępność danych

Stały wgląd do rozliczeń podatkowych i pozostałych zobowiązań. Korzystając z naszego programu do fakturowania SALDEO, można wystawiać faktury w dowolnym czasie i miejscu.

Przy zmianie biura

Przenosząc księgowość z innego biura rachunkowego, firma dostarcza dokumenty zgodnie z naszym wykazem, a resztę zrobimy my.

Bezpieczeństwo danych

Systemowo tworzymy kopię wszystkich wprowadzonych danych do systemu księgowego oraz programu do fakturowania.

Spółki Komandytowe

Spółki komandytowe zobowiązane są przepisami prawa do prowadzenia pełnej księgowości. 
Najczęściej funkcjonują w połączeniu ze spółką z o.o. pełniącą rolę komplementariusza.

Cechą charakterystyczną tego typu spółek jest to, że co najmniej jeden ze wspólników, komplementariusz, odpowiada za działalność spółki w sposób nieograniczony.

W naszych działaniach skupiamy się na zapewnieniu rzetelnej informacji księgowej, podatkowej i raportowaniu zarządczym. Zapewniamy kompleksową obsługę pełnej księgowości. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe/PIT, CIT, VAT/ raportowanie, reprezentacja przed urzędami, nadzór księgowy.

Prowadzenie księgowości spółki komandytowej obejmuje min. :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • informację podatkową,
 • raportowanie zarządcze.

Spółki Jawne

Z uwagi na brak osobowości prawnej, spółki jawne, które nie przekroczyły ustawowych limitów wysokości przychodów w roku obrotowym, mogą prowadzić księgowość w formie uproszczonej.

Po przekroczeniu ustawowych limitów, podlegają ustawie o rachunkowości. Pełna rachunkowość – limit przychodów, nakładający obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych: od 2023 roku, 2 mln Euro.

Nasze usługi i rozwiązania dopasowujemy do istniejących potrzeb. Gruntowna wiedza i doświadczenie naszego zespołu, zapewnia profesjonalne i kompleksowe prowadzenie zarówno uproszczonej jak i pełnej księgowości spółek jawnych w połączeniu z obsługą podatkową, raportowaniem, sporządzaniem sprawozdań finansowych, reprezentacją przed urzędami i instytucjami, nadzorem księgowym.

Powierzając księgowość swojej spółki pod opiekę naszego zespołu, możecie być Państwo pewni terminowego i profesjonalnego sporządzenia sprawozdań finansowych.

Spółki z o. o.

Istnieje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej z których bardzo często wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przemawia za tym fakt posiadania przez spółkę z o.o. osobowości prawnej. Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd, który podejmuje wszelkie decyzje związane z jej działalnością.

Odpowiedzialność wspólników spółki, jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu zapewnia rzetelnie i sprawne prowadzenie księgowości spółek z o.o. co często wymaga dodatkowych czynności, a zwłaszcza raportowania dla zarządu, controlling finansowy.

Gruntowna wiedza pozwala nam kompleksowo odpowiedzieć na te potrzeby. Dbamy, aby księgowość spółki była przejrzysta i zrozumiała dla zarządu i wspólników.

Rzetelność danych finansowych to podstawa w procesie decyzyjnym, związanym z prowadzeniem biznesu.

Powierzając księgowość swojej spółki pod opiekę naszego zespołu, możecie być Państwo spokojni o terminowe i prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. obejmuje min.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • informację podatkową,
 • raportowanie zarządcze.

Spółki Akcyjne, proste Spółki Akcyjne

 

Spółka akcyjna jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.
Posiada szereg zalet, z których najistotniejsze to:

 • Osobowość prawna
 • Łatwość pozyskania kapitału na rozwój, poprzez emisję akcji
 • Ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy
 • Zapewnia anonimowość wspólników spółki akcyjnej
 • Jest odpowiednia dla dużych przedsięwzięć
 • Jest obowiązkowa dla takich działalności jak banki oraz firmy ubezpieczeniowe

Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał 100 000 złotych.

W lipcu 2021 r, na podstawie aktualizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, powołano nowy rodzaj spółki kapitałowej, Prostą Spółkę Akcyjną. Spółka posiada osobowość prawną, jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka posiada kapitał akcyjny, który pełni funkcję kapitału zapasowego.

Minimalna wartości kapitału spółki wynosi 1 zł. Umowa spółki nie określa wysokości kapitału.
Duża skala działalności spółek akcyjnych, narzuca szereg obowiązków ustawowych i formalnych.
Determinuje konkretne potrzeby w zakresie księgowości i raportowania danych finansowych.
Jest dla nas oczywiste i zrozumiałe, że zarząd spółek akcyjnych poszukuje usług księgowych o
wysokiej jakości.

Dotychczasowa praktyka związana z obsługą spółek akcyjnych, pozwala nam świadczyć usługi
najwyższej jakości.

Prowadzenie księgowości spółki akcyjnej obejmuje min.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kompleksową obsługę podatkową
 • raportowanie zarządcze
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Fundacje i Stowarzyszenia

 

Fundacje i Stowarzyszenia, to podstawowe formy organizacji pozarządowych w Polsce, posiadające osobowość prawną i zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ilość powstających podmiotów i ich rola społeczna stale wzrasta. W celu realizacji swoich zadań statutowych, podmioty te prowadzą wielopłaszczyznową działalność, bazując na darowiznach, zbiórkach, dofinansowaniach, a także prowadząc działalność gospodarczą.

Ustawodawca zobowiązał fundacje i stowarzyszenia do prowadzenia szczegółowej ewidencji
pozwalającej na kontrolę przepływów finansowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszeń nie należy do prostych zadań, z uwagi na ich specyfikę działalności oraz obowiązujące przepisy prawa.

Prowadząc księgowość fundacji i stowarzyszeń, dbamy o sprawny przebieg procesów księgowych oraz dostarczenie przejrzystej informacji, min. dla zarządu, fundatorów.

Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń obejmuje min. :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kompleksową obsługę podatkową
 • raportowanie zarządcze
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Dodatkowe Usługi Dla Firm

 

Doradztwo podatkowe

Bezpieczeństwo podatkowe to podstawa stabilnego prowadzenia biznesu.

Ma to szczególne znaczenie w dobie stale zmieniających się przepisów prawa podatkowego i rosnących obowiązków fiskalnych i sprawozdawczych. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową, podatkową i doradczą na rzecz podmiotów gospodarczych.

Zapewniamy specjalistyczne wsparcie dla naszych Klientów, obejmujące zagadnienia podatkowe, analizy, opinie, informację podatkową.

W ten sposób:

 • Dbamy o ich bezpieczeństwo podatkowe
 • Wspieramy procesy decyzyjne
 • Oszczędzamy cenny czas naszych klientów
 • Reprezentujemy przed organami podatkowymi, ZUS,
 • GUS, PIP
 • Współpracujemy z podmiotami partnerskimi, świadczącymi usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego oraz kancelariami biegłych rewidentów.

Doradztwo biznesowe

Zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych,

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej:

 • Formy organizacyjnej
 • Formy opodatkowania
 • Organizacji księgowości
 • Sposobu zatrudnienia pracowników
 • Doradztwo z zakresu księgowości, kadr, płac, ZUS, PFRON
 • Biznes plany
 • Pomoc we wdrażaniu systemów magazynowych oraz finansowo-księgowych

Współpracujemy z firmami partnerskimi, świadczącymi usługi finansowe, w zakresie pozyskania źródeł finansowania dla firm.

Doradztwo prawne

Mając na uwadze zadowolenie naszych Klientów oraz dbałość o prawidłowy przebieg wszystkich zdarzeń gospodarczych.

Współpracujemy z kancelariami partnerskimi, świadczącymi obsługę prawną dla firm i osób fizycznych, w tym z zakresu:

 • Spraw gospodarczych
 • Spraw pracowniczych
 • Spraw korporacyjnych
 • Negocjacji i rozwiązywania sporów

  W ten sposób:

 • Dbamy o ich bezpieczeństwo prawne
 • Wspieramy procesy decyzyjne
 • Oszczędzamy cenny czas naszych Klientów
 • Zapewniamy reprezentację przed sądami, organami podatkowymi i innymi instytucjami
 • W ramach obsługi – Nasi Klienci mogą korzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa gospodarczego.

Pozostałe

Współpracujemy z rzetelnymi i profesjonalnymi firmami partnerskimi, świadczącymi usługi finansowe w zakresie pozyskania źródeł finansowania, dotacji, dofinansowań, kredytów, leasingów, pożyczek dla firm oraz ubezpieczeń.

Z radością wspomożemy Państwa wysiłki mające na celu ulepszenie cyklu sprzedaży oraz wprowadzenie efektywnych rozwiązań z zakresu finansowania przedsiębiorstw i zabezpieczeń.

Pomagamy przedsiębiorcom przy wyborze rozwiązań i formalnościach związanych z uzyskaniem ulg, zwolnień i bezzwrotnej pomocy finansowej, z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.

Porozmawiamy?

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty obsługi.