2023-01-17

Księgowość dla firm usługowych

patrick-tomasso-fMntI8HAAB8-unsplash

Usługi to jeden z działów gospodarki narodowej. Cel ? zaspokojenie potrzeb klientów, poprzez świadczenie usług.
ONZ, MFW, MBOiR , sektor usługowy dzielą wg. kategorii:

 1. Transportowe
 2. Podróże zagraniczne
 3. Łącznościowe
 4. Rynek usług ? podlegający badaniu
 5. Budowlane
 6. Ubezpieczeniowe
 7. Finansowe
 8. Informacyjne i informatyczne
 9. Prawa autorskie, patenty, opłaty licencyjne
 10. Pozostałe usługi na rzecz przedsiębiorstw
 11. Usługi dla ludności
 12. Kulturalne, rekreacyjne, rządowe, świadczone przez administrację

Prowadzenie księgowości dla firm z branży usługowej, należy dopasować do specyfiki działania.

Firmy usługowe często w tym samym czasie realizują wiele zleceń, umów, projektów, w różnej
lokalizacji, z udziałem różnych zasobów ludzkich i materialnych.
Zastosowanie właściwej ewidencji kosztów ? według rodzaju i według miejsca powstawania, to
cenne narzędzie, ułatwiające podejmowanie decyzji i zarządzanie firmą.
W dzisiejszych czasach, każdy biznes wymaga elastyczności w działaniu, a księgowość jest
ważnym narzędziem, które może to ułatwić.
Nasz zespół posiada wieloletnie, wszechstronne doświadczenie, związane z obsługą firm z branży
usługowej.

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa z branży usługowej na księgach rachunkowych ,obejmuje min.:

? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
? Prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym: odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Informacja podatkowa,
? Nadzór księgowy,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami,
? Obsługa audytów i kontroli skarbowych,
? Raportowanie podatkowe i zarządcze.

Cena za obsługę: od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!