Usługi

Jesteś tutaj:

Pełna oferta biura rachunkowego

Prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji podatkowych, informacja podatkowa, reprezentowanie przed US, ZUS i pozostałymi instytucjami.

Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie deklaracji podatkowych, informacja podatkowa, reprezentacja przed US, ZUS i pozostałymi instytucjami.

Niezależnie od formy prawnej

Sprawne funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg działań, do realizacji których księgowość dostarcza cennych informacji ułatwiających wspólnikom i zarządom spółek, podejmowanie decyzji biznesowych.

Spółka akcyjna, jest dość skomplikowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada jednak zalety ważne dla inwestorów, akcjonariuszy i przedsiębiorców.

Spółki komandytowe, to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystyczna dla obszaru Polski. Zazwyczaj podmioty te prowadzą działalność gospodarczą w grupie: spółka komandytowa oraz spółka z o.o., będąca komplementariuszem.

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę podmiotów, prowadzących działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Mając na uwadze złożoność przepisów podatkowych, korzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego, to gwarancja bezpieczeństwa.
Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, obowiązek stosowania zasad rachunkowości, od początku następnego roku obrotowego, jeżeli uzyskane przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln Euro.

Wyślij wiadomość

Jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty i cennika.