2023-01-18

Księgowość Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Zdjęcie WhatsApp 2023-05-16 o 20.14.33

Sprawne funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg działań, do realizacji których księgowość dostarcza cennych informacji ułatwiających wspólnikom i zarządom spółek, podejmowanie decyzji biznesowych. Informacje służące podejmowaniu decyzji, muszą być wysokiej jakości, rzetelne i zrozumiałe.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.
Pełna księgowość to bardzo dokładny i precyzyjny sposób prowadzenia ewidencji księgowej, dzięki czemu stanowi ona idealne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wiedza o wyniku finansowym, majątku, należnościach, zobowiązaniach, jest niezbędna w procesach decyzyjnych oraz w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, nakłada obowiązek sporządzania przez Spółkę z o.o. sprawozdań finansowych, na które składa się:

? rachunek zysków i strat, informacja o przychodach i kosztach, zyskach i stratach
oraz obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego, za dany rok obrachunkowy,
? bilans, zestawienie aktywów i pasów spółki, na dzień kończący rok podatkowy,
? informacja dodatkowa, opis stosowanej polityki rachunkowej.
Prowadzenie księgowość to skomplikowane zadanie, wymagające czasu i uwagi.
Z tego powodu wiele firm, podejmuje decyzję o przekazaniu obsługi księgowej oraz
kadrowo-płacowej, wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, jakim jest biuro rachunkowe.

Korzyści wynikające z outsourcingu usług księgowych i kadrowo-płacowych:

 • Obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wysoka jakość, bezpieczeństwo i prawidłowość danych finansowych
 • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia całego zespołu
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi i oprogramowania w ramach obsługi
  Na starcie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wsparcie ze strony doświadczonych
  księgowych i doradców podatkowych jest niezbędne.
  Dzięki temu spółka uniknie wielu kosztownych i kłopotliwych błędów.
  Outsourcing księgowy zastosowany w średnich i dużych firmach, ułatwi zarządzanie dzięki ciągłości i
  rzetelności obsługi.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. obejmuje:

? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej)
w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
? Prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym :

odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Informacja podatkowa,
? Nadzór księgowy,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami.

Cena za obsługę: od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!