Cennik

Jesteś tutaj:

Cennik biura rachunkowego w Katowicach

PKPiR bez Vat

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Już od 200 zł netto miesięcznie
 • Dokonywanie wpisów do księgi
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Tabele amortyzacyjne
 • Ustalanie zaliczek na PDOF
 • Przekazanie przedsiębiorcy informacji o wysokości podatków do zapłaty
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Informowanie o zmianach w prawie podatkowym w zakresie dotyczącym działalności przedsiębiorcy, konsultacje

Kadry, Płace, ZUS

 • 65,00 obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • 45,00 obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych, wynagrodzenia zarządu, prokura,
 • 50,00 deklaracja DRA/1 m-c.

PKPiR z Vat

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Już od 220 zł netto miesięcznie
 • Dokonywanie wpisów do księgi
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Tabele amortyzacyjne
 • Ustalanie zaliczek na PDOF
 • Przekazanie przedsiębiorcy informacji o wysokości podatków do zapłaty
 • PIT, VAT
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Informowanie o zmianach w prawie podatkowym w zakresie dotyczącym działalności przedsiębiorcy, konsultacje

Pełna Księgowość

Już od 600 zł netto miesięcznie
 • Dokonywanie wpisów do ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym
 • Informowanie o zmianach w prawie podatkowym

Ryczałt bez VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Już od 200 zł netto miesięcznie
 • Prowadzenie ewidencji przychodów, w celu ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Bieżąca informacja w zakresie przepisów podatkowych , konsultacje.

Ryczałt z VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Już od 200 zł netto miesięcznie
 • Prowadzenie ewidencji przychodów, w celu ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT/ PL/
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej w podatku od towarów i usług VAT/PL/
 • Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych