2023-04-24

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

ant-rozetsky-HXOllTSwrpM-unsplash

Fundacje i Stowarzyszenia, to podstawowe formy organizacji pozarządowych w Polsce, posiadające osobowość prawną i zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ilość powstających podmiotów i ich rola społeczna stale wzrasta.

W celu realizacji swoich zadań statutowych, podmioty te prowadzą wielopłaszczyznową działalność, bazując na darowiznach, zbiórkach, dofinansowaniach, a także prowadząc działalność gospodarczą.

Ustawodawca zobowiązał fundacje i stowarzyszenia, do prowadzenia szczegółowej ewidencji pozwalającej na kontrolę przepływów finansowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszeń, nie należy do prostych zadań, z uwagi na ich specyfikę działalności oraz obowiązujące przepisy prawa.

Prowadząc księgowość fundacji i stowarzyszeń, dbamy o sprawny przebieg procesów księgowych oraz dostarczenie przejrzystej informacji dla zarządu, fundatorów.

Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń obejmuje min.:

? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej)
w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
? Prowadzenie dokumentacji podatkowej dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących
działalność gospodarczą, w tym:
odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą,
? Informacja podatkowa,
? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Nadzór księgowy,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami,
? Obsługa audytów i kontroli skarbowych,
? Raportowanie podatkowe i zarządcze.


Cena za obsługę: od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!