2023-01-18

Księgowość dla spółki komandytowej

Zdjęcie WhatsApp 2023-05-16 o 20.13.21

Spółki komandytowe, to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystyczna dla
obszaru Polski. Zazwyczaj podmioty te prowadzą działalność gospodarczą w grupie: spółka komandytowa oraz spółka
z o.o., będąca komplementariuszem.

Co najmniej jeden ze wspólników, odpowiada za działalność spółki swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Z uwagi na radykalne zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, zainteresowanie prowadzeniem działalności z zastosowaniem tej formy prawnej znacznie zmalało. Mimo to, na rynku krajowym nadal funkcjonuje wiele podmiotów o tej formie prawnej. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

Świadczenie usług księgowych dla spółki komandytowej.

Prowadząc księgowość spółki komandytowej, zwracamy szczególną uwagę na jakość
informacji księgowej i na raportowanie podatkowe.
Art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, nakłada obowiązek sporządzania przez Spółkę Komandytową
sprawozdań finansowych, na które składa się:
? rachunek zysków i strat, informacja o przychodach i kosztach, zyskach i stratach
oraz obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego, za dany rok obrachunkowy,
? bilans, zestawienie aktywów i pasów spółki, na dzień kończący rok podatkowy,
? informacja dodatkowa, opis stosowanej polityki rachunkowej .

Prowadzenie księgowości spółki komandytowej obejmuje min.:
? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej)
w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
? Prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym:
odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,

? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Raportowanie zarządcze dla spółki komplementariusza,
? Raportowanie podatkowe i zarządcze dla komplementariuszy i komandytariuszy,
? Informacja podatkowa,
? Nadzór księgowy,
? Obsługa audytów i kontroli skarbowych,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami.
Cena za obsługę : od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!