Pliki do pobrania

Księgowość

OPL – 1
Oświadczenie o dokonaniu kompensaty
Pełnomocnictwo
Polecenie wyjazdu służbowego
Potwierdzenie salda
Protokół anulowania sprzedaży  z kasy fiskalnej
Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego
Protokół inwentaryzacji kasy
Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego wyposażenia
Protokół weryfikacji salda konta
Protokół w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Raport kasowy
Spis inwentarza
UPL – 1
Wezwanie do zapłaty
Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
Ewidencja przebiegu pojazdu
Ewidencja przebiegu pojazdu 2
Ewidencja przebiegu pojazdu 2 – 1
Ewidencja środków Trwałych
Inwentaryzacja kasy
Inwentaryzacja kasy zbiorcza
KKP Dowód wpłaty
KW Dowód wpłaty
NET-5
Nota Korygująca
Nota odsetkowa
NOTODS

Kadry

Oświadczenie opieka
Oświadczenie dotyczące rejestru bezrobotnych
Oświadczenie o niepełnosprawności
Oświadczenie PIT ZUS
Wzór 47
Wzór 50
Wzór 51
Wzór 53
Wzór 55
Wzór 65
Zobowiązanie o poufności
Skierowanie na badania lekarskie
Dane do umowy
Informacja o zatrudnieniu
Informacja równe traktowanie
Karta szkolenia BHP