2023-01-26

Księgowość dla firm z branży nieruchomości

Księgowość dla spółki komandytowej

W dzisiejszych czasach, każdy biznes wymaga elastyczności w działaniu.

Największym problemem jest wysoki poziom niepewności co do sytuacji gospodarczej.
Trzeba umieć reagować na te wyzwania.

Firmy muszą myśleć strategicznie. Podstawą jest wiedza teoretyczna i praktyczna.
Myślenie strategiczne wymaga również wyobraźni i analizy.
Firmy powinny mieć przygotowane różne scenariusze działań:
pesymistyczny, stabilizujący, optymistyczny, aby dokonać szybkiej korekty działania w zależności
od zewnętrznej sytuacji gospodarczej.
Ta umiejętność adaptacji do zmieniających warunków, to nowa jakość biznesu.
Wiąże się to również z szacowaniem ryzyk w zakresie prawa dotyczącego prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce, oraz prawa podatkowego.
Księgowość jest ważnym narzędziem wspierającym zarządzanie firmą, oraz ułatwiającym podejmowanie
decyzji. Dostosowujemy nasze rozwiązania i model współpracy do potrzeb.
Uważamy, że współpraca z biurem rachunkowym powinna przynosić Klientom korzyści, i tak widzimy
naszą rolę.
Naszym celem jest świadczenie kompleksowej i wysokiej jakości obsługi w ramach księgowości
rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.

Nasz zespół posiada długoletnie doświadczenie, dotyczące obsługi firm z branży nieruchomości.

Zapewniamy wysokiej jakości, kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową.Świadczymy usługi księgowe dla wielu firm z sektora nieruchomości, w tym min.:

deweloperów
spółki finansujące inwestycje, również z udziałem Skarbu Państwa
spółki celowe
fundusze inwestycyjne
właścicieli nieruchomości
wynajem nieruchomości

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa z branży nieruchomości na księgach rachunkowych,obejmuje min.:

? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej)
w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,
? Prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym: odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT ,
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Informacja podatkowa,
? Nadzór księgowy,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami,
? Obsługa audytów i kontroli skarbowych,
? Raportowanie podatkowe i zarządcze.

Cena za obsługę: od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!