2023-01-18

Pełna księgowość osób fizycznych

Zdjęcie WhatsApp 2023-05-16 o 20.14.33

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, obowiązek stosowania zasad rachunkowości, od początku następnego roku obrotowego, jeżeli uzyskane przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln Euro. Osoby fizyczne prowadzące pełną księgowość, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Dzięki profesjonalnej wiedzy, nasz zespół zapewni kompleksową obsługę prowadzonej działalności
gospodarczej, zgodnie z istniejącymi potrzebami i oczekiwaniami.

Prowadzenie księgowości osób fizycznych na pełnej księgowości obejmuje min.:

? Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej: dziennik, zapisy kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ewidencji pomocniczych,

Prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym:
? odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
? ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT,
? Sporządzanie sprawozdań finansowych,
? Raportowanie zarządcze i podatkowe dla właściciela,
? Informacja podatkowa,
? Nadzór księgowy,
? Obsługa audytów i kontroli skarbowych,
? Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i pozostałymi instytucjami.

Cena za obsługę: od 600,00 zł netto + 23 % VAT

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!