Historia firmy

Jesteś tutaj:

Historia firmy

Oś czasu

• 2004-01-01 Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na wpisie do EDG.

• 2007-01-01 Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego.

• 2012-04-04 Połączenie ze spółką prawa handlowego z sektora usług księgowych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynek NEW CONNECT Akcjonariusz.

• 2017-03-01 Wznowienie działalności Spółki
Kancelaria Księgowo-Podatkowa PARTNER Sp. z o. o.