BlogZmiana Klasyfikacji Towarów i Usług

Zmiana Klasyfikacji Towarów i Usług Podstawa prawna: (Dz.U. poz.1751) Obecnie towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, klasyfikujemy zgodnie z PKWiU / 2008. Z dniem 01.04.2020 r., zmieni się sposób klasyfikowania towarów i usług na ...
Czytaj dalej...
21.10.2019

Firmowy Rachunek Bankowy

Rachunek Bankowy Firmowy  Brak przepisu, który wprost nakazuje przedsiębiorcy posiadanie rachunku bankowego. Obowiązek ten wynika  pośrednio z różnych ustaw:    Ustawa o VAT  Art.87 ust.2. Zwrot podatku VAT dokonuje się na rachunek...
Czytaj dalej...
21.10.2019

Biała lista podatników VAT - Sprawdzanie kontrahentów

Biała lista podatników VAT Podstawa prawna: Dz. U. poz.1018 ze zm. z dnia 12.04.2019 r. Jak sprawdzić kontrahenta w wykazie Wyszukiwarka podmiotów VAT znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Finansów - ...
Czytaj dalej...
20.10.2019

Biała lista podatników VAT - co to jest i co zawiera?

"Biała lista" podatników VAT Podstawa prawna: Dz.U. z dnia 31.05.2019 r. poz.1018, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Z póżn. zm. w dniu 01.09.2019 r. Na podstawie tej ustawy wprowadzono tzw. "białą ...
Czytaj dalej...
20.10.2019

Koniec niejasnych stawek VAT dzięki WIS!

(WIS) - Wiążąca informacja stawkowa od 01 listopada 2019 r. Z dniem 01 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy mogą kierować do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie tzw. wiążącej informacji stawkowej, czyli WIS. Informacja ma ...
Czytaj dalej...
20.10.2019

Nowe limity wpływające na wysokości podatków

Przepisy podatkowe nakładają na podatników stosowanie limitów, od wysokości których zależy możliwość stosowania określonych metod opodatkowania, sposobu prowadzenia ksiąg, terminów opłacania podatków. Część limitów wyrażone...
Czytaj dalej...
20.10.2019

CRBR - Co to jest i jak uniknąć kary?

obowiązuje od 13.10.2019 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - system, zawierający informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych posiadających bezpośrednią / pośrednią kontrolę nad spółką. Główne zadania ...
Czytaj dalej...
18.10.2019

Nowe zmiany w VAT! Mechanizm Podzielonej Płatności od 01.11.2019 r

Podstawa prawna: (Dz.U. poz.1751) Ustawa z dnia 09.08.2019 r. Z dniem 01 listopada 2019 r. wchodzą w życie znowelizowane zapisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP). Stosowanie MPP odnosi się do ...
Czytaj dalej...
16.10.2019

Wysokość grzywn i kar w 2019

  Wykroczenie skarbowe – wysokość grzywny   01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.   * minimalna grzywna (1/10 × 2.250 zł) = 225 zł   * maksymalna grzywna (20 × 2.250 zł) = 45.000 zł   * mandat karny (do 2 × 2.250 zł) = do ...
Czytaj dalej...
16.04.2019

Koszty ponoszone w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów.   Obowiązkiem przedsiębiorcy w tym czasie jest: * Dokonywać działań niezbędnych w celu ...
Czytaj dalej...
09.04.2019

<<  < 1  2  3  4  5  6  7  8  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020