BlogSprzedaż środka trwałego podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r.Dz.U. poz.646 z pózn. zm. przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą.Warunek – w dniu zawieszenia nie może zatrudniać pracowników....
Czytaj dalej...
09.04.2019

Nowy obowiązek przesyłania informacji o schematach podatkowych.

Od 01.01.2019 r istnieje obowiązek nakazujący przesyłanie informacji o schematach podatkowych do KAS. Niedopełnienie obowiązku grozi grzywną: - od 10 do 720 stawek dziennych - przestępstwo skarbowe, - od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji - ...
Czytaj dalej...
13.03.2019

Podatek od niezrealizowanych zysków (tax exit)

Od 01 .01.2019 r. wchodzi w życie nowy, dodatkowy podatek dochodowy, czyli tzw.podatek od niezrealizowanych zysków, który dotyczy zarówno podatników CIT jak i PIT. Podatek dotyczy tych podatników, którzy zmieniają swoją rezydencję ...
Czytaj dalej...
06.03.2019

Korekta wierzytelności po 90 dniach

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może:
- skorygować podstawę opodatkowania
- podatek należny od sprzedaży VAT
Czytaj dalej...
26.02.2019

Limit – kasy fiskalne 2019 r.

Limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych RR, w 2019 r...
Czytaj dalej...
15.02.2019

Obowiązek informowania ZUS, o miejscu pobytu w czasie L-4

Dz. U. Poz. 2244, o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym , Art.59 ust. 5 ustawy zasiłkowej oraz ust. 5a-5g. W związku z powyższym ZUS na stronie internetowej: www.zus.pl poinformował, że...
Czytaj dalej...
13.02.2019

Mały ZUS

Zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 01.01.2019 r. płatnik składek, przedsiębiorca, który za poprzedni rok obrachunkowy uzyskał przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia...
Czytaj dalej...
10.02.2019

Ujęcie w księgach zdarzeń gospodarczych ujawnionych po dniu bilansowym

W księgach oraz w sprawozdaniu finansowym, należy ująć wszelkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w danym roku obrotowym. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7...
Czytaj dalej...
07.02.2019

3 przestępstwa vat których możesz nie być świadomy!

Zdaniem Sądu, cyt.:"(...) Pod pojęciem »karuzeli podatkowej« rozumie się organizacyjnie zaawansowane przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku...
Czytaj dalej...
05.02.2019

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych przez osóby fizyczne wwersji elektronicznej

Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości, od 01 października 2019 r. wymagana jest forma elektroniczna sprawozdań finansowych...
Czytaj dalej...
06.12.2018

<<  < 1  2  3  4  5  6  7  8  >   >>

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020