Przydatne linki

– usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.

– usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

– umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

– umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego.

– umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

– umożliwia bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

– strona umożliwiająca weryfikację i sprawdzenie podmiotu gospodarczego po numerze REGON.

– wyszukiwarka ksiąg wieczystych on-line.

– umożliwia sprawdzenie i monitorowanie kursów walut.

– umożliwia wyszukiwanie aktów prawnych.

– informacje na temat VAT UE.

– strona Ministerstwa Finansów.

– strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– strona Narodowego Banku Polskiego.

– Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– umożliwia wyszukanie podmiotów w KRS.

– strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– strona Państwowej Inspekcji Pracy.

– izba administracji skarbowej w Katowicach.

– pierwszy urząd skarbowy w Katowicach.

– Drugi urząd skarbowy w Katowicach.