2021-12-13

ABC pracownika

abc-pracownika

Wzrost kwoty wolnej i podwyższenie progupodatkowego

Dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę od dnia01.01.2022 roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku ? 30 000,- zł. Pracownik zarabiający około 3 200,- zł. nie zapłaci w ogóle podatku, ale co za tym idzie brak podatku oznacza brak ulgpodatkowych i brak zwrotu podatku przy zeznaniu rocznym.

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i jednocześnie:

pobierają świadczenia z zus (emerytura, renta) lub
prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadachogólnych lub
są zatrudnione na podstawie INNEJ umowy o pracę
powinny wycofać u swojego pracodawcy złożony druk PIT-2 (o korzystaniu z ulgi podatkowej gdyż PIT-2 nie może być złożonypodwójnie). W powyższych przypadkach jeśli PIT-2 nie zostaniewycofany pracownik dopłaci ponad 5 tys. podatku w rozliczeniurocznym.

Podwyższenie progu podatkowego z 85 tys. zł. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 % będą dotyczyć tylko tych uzyskanychpowyżej 120 tys. zł.

Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej

Stopa procentowa składki zdrowotnej pozostaje na niezmienionympoziomie tj. 9%, jednak już od 2022 roku podatnicy nie będą mogliodliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.Brak możliwość obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotęzapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatnie zwiększykwotę podatku należnego. Dla większości pracowników dwienajkorzystniejsze zmiany Polskiego Ładu (podwyżka kwoty wolnej odpodatku z 8 do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85do 120 tys. zł) zostanie zniwelowane przez pozbawienie prawa doodliczeń składki zdrowotnej.

Ulga dla klasy średniej

Ulga ta ma rekompensować brak możliwościodliczenia składki zdrowotnej (patrz pkt. wyżej)Ulga dotyczy tylko przychodów miesięcznych w widełkach: 5 701,- zł. ? 11 141,- zł. Ulga będzienależna jeżeli suma uzyskanych w rokupodatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412,- zł. i nie przekracza kwoty 133 692,- zł.
Podatnik, który w jednym miesiącu roku osiągnieprzychód w widełkach 5701,- zł. – 11141,- zł. a w pozostałych miesiącach osiągnie niższeprzychody może w skali roku nie osiągnąć conajmniej kwoty 68 412,- wtedy naliczona za jedenmiesiąc ulga będzie nienależna i trzeba będziezwrócić uzyskaną kwotę w rozliczeniu rocznym.
Jeżeli podatnik z jakiś względów nie chcekorzystać z ulgi, musi złożyć stosowny wniosek.

Ulga dla dużych rodzin

To rozwiązanie dla wszystkich rodziców, którzy wychowująco najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy wychowujądzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzicco najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić podatku. Podatnik abyskorzystać z ulgi dla rodzin 4+ musi złożyć stosownąinformację, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich nr PESEL.

Ulga dla seniorów

Z zerowego podatku dla seniorów będą mogli korzystaćpodatnicy zatrudnieni na etacie oraz pracujący nazleceniach, którzy mimo osiągnięcia uprawnień doemerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywnizawodowo oraz jednocześnie będą podlegać z tego tytułuubezpieczeniom społecznym. Zerowy podatek dla senioraobejmie roczny przychód do kwoty 85 528 zł.

Ulga na powrót

Ulga na powrót ma mieć postać zwolnienia od podatkuprzychodów z umów o pracę i umów zlecenie. Będzie z niej mógł skorzystać każdy podatnik, który wcześniejprzez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejscazamieszkania dla celów podatkowych i postanowi teraz przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Sumaprzychodów zwolnionych od podatku nie będzie mogłaprzekroczyć 85 528 zł rocznie.

Koszty uzyskania zmiany

Zostaje wprowadzona możliwość rezygnacji przezpracownika ze stosowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie złożonego stosownego wniosku.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!