2019-10-20

Biała lista podatników VAT – co to jest i co zawiera?

biala-lista-podatnikow-vat-co-to-jest-i-co-zawiera

„Biała lista” podatników VAT

Podstawa prawna: Dz.U. z dnia 31.05.2019 r. poz.1018, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Z póżn. zm. w dniu 01.09.2019 r.

Na podstawie tej ustawy wprowadzono tzw. „białą listę? podatników VAT, zawierającą pełne dane o podatnikach VAT.

Nowy wykaz podatników VAT został udostępniony przez Szefa KAS w dniu 01.09.2019 r. i zawiera:

firmę (nazwę) lub imię i nazwisko podatnika

NIP podmiotu

status podmiotu

podmiot, dla którego nie dokonano rejestracji lub który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT

podmiot zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, oraz te podmioty, którym przywrócono rejestrację

numer REGON

numer PESEL

numer KRS

adres siedziby

adresy:

stałego miejsca prowadzenia działalności

albo adres miejsca zamieszkania

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, numery NIP / numery PESEL

imiona i nazwiska prokurentów , numery NIP / numery PESEL

imię i nazwisko lub nazwę wspólnika , numer NIP / numer PESEL

daty:

rejestracji

odmowy rejestracji

wykreślenia z rejestru

przywrócenia rejestracji w VAT

podstawę prawną

odmowy rejestracji,

wykreślenia z rejestru

przywrócenia rejestracji do VAT

numery rachunków rozliczeniowych, wykazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym/ aktualizacyjnym

Wykaz podatników VAT umożliwia sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze na wybrany dzień. Dane zawarte w wykazie aktualizowane są w dni robocze, jeden raz na dobę.0

Wykaz jest udostępniony w BIP na stronie MF. Możliwy jest również dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego CEIDG.

Zgodnie z ustawą zmieniającą wykaz podatników VAT nie zawiera:

numerów rachunków bankowych podmiotów, którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji, albo zostały wykreślone z rejestru podatników VAT,

numeru PESEL podmiotu, imion, nazwisk, NIP/PESEL osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników.

Dodatkowo

podmiot zostanie wykreślony z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym organy skarbowe nie dokonały rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, lub podmiot został wykreślony z rejestru podatników VAT

podmiot, który figuruje w wykazie, może złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych innych niż dane osobowe, niezgodnych ze stanem rzeczywistym

Szef KAS wyda decyzję o odmowie usunięcia lub sprostowania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!