2019-10-20

Biała lista podatników VAT – Sprawdzanie kontrahentów

biala-lista-podatnikow-vat-sprawdzanie-kontrahentow

Biała lista podatników VAT

Podstawa prawna: Dz. U. poz.1018 ze zm. z dnia 12.04.2019 r.

Jak sprawdzić kontrahenta w wykazie
Wyszukiwarka podmiotów VAT znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Finansów – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Oznaczenie w BIP: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine

ZAKŁADKA: „Wykaz podatników VAT”

za pomocą API / limit dzienny : max 10 zapytań dziennie o max. 30 podmiotów= 300/

w 11/2019 r MF planuje udostępnienie plików tekstowych dla systemów F-K

W wyszukiwarce wpisujemy jeden z parametrów wyszukiwania:

numer konta

NIP

REGON

nazwę podmiotu

datę

Dzięki temu podatnik ma możliwość sprawdzenia, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień. System generuje unikalny identyfikator, który stanowi potwierdzenie dla podatnika i należy go zachować na wypadek czynności sprawdzających.

Co zrobić jeżeli w wykazie brak kontrahenta
Należy wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Kontrahenta może nie być w wykazie bo np:

oczekuje on na rejestrację

jest zwolniony podmiotowo

jest zwolniony przedmiotowo.

Negatywną weryfikację podmiotu w wykazie podatników VAT należy zachować w celach dowodowych.

Brak weryfikacji kontrahentów w wykazie może spotkać się z zarzutem ze strony organów podatkowych o niedochowaniu należytej staranności.

Ponadto od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. odpowiedzialności solidarna nabywcy za zaległości wystawcy faktury, w zakresie podatku VAT wynikającej z braku weryfikacji płatności faktury.

Co zrobić, gdy w wykazie brak rachunku bankowego
Jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT ale w wykazie nie będzie rachunku bankowego, a jest wpisany na fakturze przekazanej przez kontrahenta, należy zwrócić się z pytaniem czy podany numer jest poprawny.

Może to wynikać z faktu, że:

do rozliczeń firmowych korzysta z rachunku bankowego prywatnego – ROR,

kontrahent nie dokonał zgłoszenia rachunku rozliczeniowego w CEIDG

kontrahent nie złożył informacji o numerach rachunków bankowych do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8 lub NIP-2.

Pamiętać należy, że od dnia 01.01.2020 r. obowiązują przepisy o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta, dot. płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł dokonanych na rachunek nieujęty w wykazie.

Odpowiedzialność dotyczy kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Odpowiedzialność będzie wyłączona o ile podatnik w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty należności na inny rachunek niż wykazany w wykazie.

Odpowiedzialność solidarna nie będzie się stosowana do transakcji, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli w wyniku transakcji u dostawcy nie powstaną zaległości podatkowe, to nabywca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej.

Problemy techniczne z dostępem do wykazu
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi.

„(?) W przypadku technicznych problemów związanych z dostępem do wykazu zapisz komunikat o niedostępności (np. zrób zrzut ekranu). Jednocześnie pamiętaj, że aby uchronić się przed skutkami zapłaty na rachunek, który nie występuje w wykazie, możesz skorzystać z możliwości zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego – właściwego dla wystawcy faktury ? o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie ma na wykazie. Termin na złożenie zawiadomienia to 3 dni od dnia zlecenia przelewu. (?).”

Czy należy zgłosić wszystkie posiadane rachunki rozliczeniowe
W wykazie podatników VAT znajdują się numery rachunków bankowych ,które zostały wskazane w CEIDG lub zgłoszeniu identyfikacyjnym / aktualizacyjnym NIP-8, NIP-2, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Czy do końca 2019 r można regulować zobowiązania na rachunki bankowe niefigurujące w wykazie, jeżeli weryfikacja potwierdza pozytywny status podatnika VAT.
Ryzyko z tym związane, tj.:

odpowiedzialność solidarna za zaległości wystawcy faktury w zakresie podatku VAT

brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

ryzyko podważenia takiego zaliczenia

obowiązuje od 01 stycznia 2020 r. Celowe jest jednak sprawdzanie już teraz rachunków bankowych swoich kontrahentów.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!