Księgowość

Jesteś tutaj:
Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Fundacje i Stowarzyszenia, to podstawowe formy organizacji pozarządowych w Polsce, posiadające osobowość prawną i zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ilość powstających podmiotów i ich rola społeczna stale wzrasta. W celu realizacji swoich zadań statutowych, podmioty te prowadzą wielopłaszczyznową działalność, bazując na darowiznach, zbiórkach, dofinansowaniach, a także prowadząc działalność gospodarczą. Ustawodawca zobowiązał fundacje i stowarzyszenia, do…

Read article
Księgowość dla branży farmaceutycznej

Rynek farmaceutyczny w Polsce odnotowuje stały wzrost. Jest to szósty co do wielkości rynek w Unii Europejskiej.Z uwagi na minimalny wpływ koncernów międzynarodowych, uważany jest za unikat w skali europejskiej. Rynek farmaceutyczny w Polsce, przeszedł wiele zmian. Zmieniła się struktura własności, z państwowej na prywatną, wprowadzono nowe regulacje prawne. Doszło do zmian strukturalnych, poprzez zwiększenie…

Read article
Księgowość dla firm z branży nieruchomości

W dzisiejszych czasach, każdy biznes wymaga elastyczności w działaniu. Największym problemem jest wysoki poziom niepewności co do sytuacji gospodarczej.Trzeba umieć reagować na te wyzwania. Firmy muszą myśleć strategicznie. Podstawą jest wiedza teoretyczna i praktyczna.Myślenie strategiczne wymaga również wyobraźni i analizy.Firmy powinny mieć przygotowane różne scenariusze działań:pesymistyczny, stabilizujący, optymistyczny, aby dokonać szybkiej korekty działania w zależnościod…

Read article
Księgowość dla branży medycznej

Firmy świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, opracowują własne metody zarządzania.W nowoczesnych placówkach medycznych kontrola kosztów, rentowności, analiza danych wynikających z systemów księgowych,jest podstawą w procesie podejmowania decyzji strategicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.Księgowość musi dostarczać rzetelnych danych finansowych, aby ułatwić zarządzanie firmą i podejmowanie decyzji biznesowych.Dostosowujemy nasze rozwiązania i model współpracy do istniejących potrzeb.Naszym celem jest świadczenie…

Read article
Księgowość dla firm handlowych

Prowadzenie księgowości dla firm z branży handlowej, należy dopasować przede wszystkim do istniejącej struktury organizacyjnej. Firmy handlowe realizują swoją działalność w wielu lokalizacjach, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych kanałów dystrybucji.Zastosowanie właściwej ewidencji kosztów ? według rodzaju i według miejsca powstawania, to cenne narzędzie, ułatwiające podejmowanie decyzji i zarządzania firmą handlową. W dzisiejszych czasach, każdy biznes…

Read article
Księgowość dla firm usługowych

Usługi to jeden z działów gospodarki narodowej. Cel ? zaspokojenie potrzeb klientów, poprzez świadczenie usług.ONZ, MFW, MBOiR , sektor usługowy dzielą wg. kategorii: Prowadzenie księgowości dla firm z branży usługowej, należy dopasować do specyfiki działania. Firmy usługowe często w tym samym czasie realizują wiele zleceń, umów, projektów, w różnejlokalizacji, z udziałem różnych zasobów ludzkich i…

Read article
Księgowość dla firm z branży technologicznej

Kolejna rewolucja przemysłowa staje się rzeczywistością, niosąc ze sobą poważne wyzwania zarównodla pracowników, jak i dla pracodawców. Pluralsight wraz z firmą McKinsey sporządzili listę 10 technologii, które mają szansę na największy rozwój, wśród nich są:Internet Mobilny, Sztuczna inteligencja, Wirtualna i poszerzona rzeczywistość, Chmuratechnologiczna, Internet Rzeczy, Zaawansowana robotyka, Technologie biometryczne, Druk 3D,Genomika, Blockchain, Komputery Kwantowe. Każda…

Read article
Księgowość dla branży produkcyjnej

Dynamiczne zmiany rynkowe, wynikające min. z globalizacji produkcji, wzrostu znaczenia ekologii,postępu technologicznego, sprawiają, że przedsiębiorstwa produkcyjne mierzą się z wielomawyzwaniami. Firmy produkcyjne opracowują własne metody zarządzania, oparte na rozbudowanych systemachinformatycznych lub prostych urządzeniach pomiarowych.Księgowość jest ważnym narzędziem wspierającym zarządzanie firmą, oraz ułatwiającym podejmowaniedecyzji. Dostosowujemy nasze rozwiązania i model współpracy do potrzeb.Naszym celem jest świadczenie kompleksowej…

Read article