Sp. Komandytowa

Jesteś tutaj:
Księgowość dla spółki komandytowej

Spółki komandytowe, to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystyczna dlaobszaru Polski. Zazwyczaj podmioty te prowadzą działalność gospodarczą w grupie: spółka komandytowa oraz spółkaz o.o., będąca komplementariuszem. Co najmniej jeden ze wspólników, odpowiada za działalność spółki swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Z uwagi na radykalne zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, zainteresowanie prowadzeniem działalności z zastosowaniem tej…

Read article