Sp. z o. o.

Jesteś tutaj:
Księgowość Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Sprawne funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg działań, do realizacji których księgowość dostarcza cennych informacji ułatwiających wspólnikom i zarządom spółek, podejmowanie decyzji biznesowych. Informacje służące podejmowaniu decyzji, muszą być wysokiej jakości, rzetelne i zrozumiałe.Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.Pełna księgowość to bardzo dokładny i precyzyjny…

Read article