2018-10-20

Co wiemy na temat opłaty recyklingowej?

co-wiemy-na-temat-oplaty-recyklingowej

Zgodnie z Art. 40c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa.

Opłatę należy przekazać do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym dokonano jej pobrana.
Do 15 marca 2019 r. należy przekazać całość środków pobranej opłaty za okres do 31 grudnia 2018 r.
Nie zostało jeszcze wskazane konto, na które pobrana opłata ma zostać przekazana.
Nie ma również obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji pobranych opłat oraz sporządzania sprawozdań dla odpowiednich organów państwa.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!