2021-10-07

E-faktury

e-faktury

Sejm zatwierdził projekt Krajowego Systemu e-Faktur / KseF/, w tym proponowane zmiany w sposobie fakturowania.
Komunikat ze strony MF :

” W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.?

Jest to część pakietu składowa pakietu uproszczeń dla biznesu SLIM VAT 2 .

Korzyści ze stosowania e-faktur :

  • skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 na 40 dni,

WAŻNE : E-Faktura pozostaje trwale w bazie MF , nie ulega zniszczeniu , zaginięciu , nie trzeba wystawiać DUPLIKATU do takiej faktury .

Projektowane zmiany w sposobie fakturowania :

  • nie umieszczamy dopisku DUPLIKAT na kopiach faktur ,
  • nie umieszczamy dopisku FAKTURA KORYGUJĄCA ,
  • nie uzasadniamy przyczyny korekty faktury .

Trwają prace nad kolejnymi uproszczeniami , które mają być ujęte w pakiecie SLIM VAT 3 .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!