2018-10-21

Firmowy Rachunek Bankowy

formowy-rachunek-bankowy

Rachunek Bankowy Firmowy

Brak przepisu, który wprost nakazuje przedsiębiorcy posiadanie rachunku bankowego. Obowiązek ten wynika pośrednio z różnych ustaw:

Ustawa o VAT
Art.87 ust.2.

Zwrot podatku VAT dokonuje się na rachunek bankowy podatnika, wskazany w CEIDG lub zgłoszony w urzędzie skarbowym na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego/ identyfikacyjnego NIP-8/ NIP-2.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Dz. U. Z 2016 r. poz. 1829 ze zm.

Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, w odniesieniu do transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł, ale również wtedy gdy stroną transakcji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z2017r. poz.201 ze zm.) Art.61 §1 i1b

Zapis ustawy zobowiązuje przedsiębiorców / z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców / do zapłaty podatków w formie przelewu z rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą.

Biała lista podatników VAT
Dz.U. poz.1018 ze zm. z dnia 12.04.2019 r.

Jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, ale w wykazie nie będzie rachunku bankowego, a jest wpisany na fakturze przekazanej przez kontrahenta, należy zwrócić się z pytaniem, czy podany numer jest poprawny.

Może to wynikać z faktu, że:

do rozliczeń firmowych korzysta z rachunku bankowego prywatnego – ROR

kontrahent nie dokonał zgłoszenia rachunku rozliczeniowego w CEIDG

kontrahent nie złożył informacji o numerach rachunków bankowych do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8 lub NIP-2.

Pamiętać należy, że od dnia 01.01.2020 r. obowiązują przepisy o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta, dot. płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł dokonanych na rachunek nieujęty w wykazie.

Odpowiedzialność dotyczy kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!