2018-10-16

Jak skorygować błąd rachunkowy oraz kwoty należnego podatku dochodowego wykazanego w deklaracji CIT-8?

jak-skorygowac-blad-rachunkowy-oraz-kwoty-naleznego-podatku-dochodowego

Podatnicy PDOP mają obowiązek składać do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości dochodu lub straty w roku podatkowym ? CIT-8, w terminie do dnia 31 marca, następnego roku obrachunkowego.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, które nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzone, jednostka uzyskała informacje o zdarzeniach gospodarczych mających istotny wpływ na rzetelność sprawozdania finansowego, to zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, powinna zmienić sprawozdanie, dokonując odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy.
Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, które nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzone, jednostka uzyskała informacje o zdarzeniach gospodarczych mających mało istotny wpływ na rzetelność sprawozdania finansowego, skutki korekty błędu może ująć w bieżącym roku obrachunkowym.

Korekta podatku PDOP
Wn konto 87 PDOP
Ma konto 22-3 rozrachunki publicznoprawne
Korekta błędu uznanego za istotny
korekta kosztów (zmniejszenie):
Wn różne konta
Ma konto 40 Koszty według rodzajów
Korekta błędu uznanego za nieistotny
korekta kosztów (zmniejszenie):
Wn różne konta
Ma konto 40 Koszty według rodzajów lub Pozostałe przychody operacyjne

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!