2018-10-08

Już nie musisz rejestrować działalności gospodarczej wykazując niewielki przychód!

juz-nie-musisz-rejestrowac-dzialalnosci-gospodarczej-wykazujac-niewielki-przychod

Działalność nieewidencjonowana

Prawo przedsiębiorców daje mikroprzedsiębiorcom możliwość zarabiania do 1050 złotych miesięcznie, bez obowiązku rejestracji w CEIDG.

Z Art.5 Prawa przedsiębiorców wynika, że osoba fizyczna, której przychód z działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj w 2018 roku 1.050 zł) nie ma obowiązku ewidencjonowania działalności gospodarczej w CEIDG.

Dodatkowym warunkiem jest brak prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy, przed rozpoczęciem działalności nieewidencjonowanej.
Oczywiście osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną, może złożyć w dowolnym czasie wniosek o wpis do CEIDG.
Działalności nieewidencjonowanej nie stosuje się do działalności w ramach spółki cywilnej.
Jeżeli przychód z działalności nieewidencjonowanej przekroczy w/wym. limit, działalność stanie się działalnością gospodarczą od dnia przekroczenia limitu.
Osoba fizyczna będzie zobligowana złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia przekroczenie limitu przychodu.

Przepisy przejściowe ustawy – Prawo przedsiębiorców

Działalność nieewidencjonowaną mogą wykonywać również osoby fizyczne, które w okresie 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG, lub gdy wpis został wykreślony więcej niż 12 m-cy przed dniem wejścia w życie ustaw, mimo że w okresie 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!