2021-12-12

Kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe

kary-za-wykroczenie-lub-przestepstwo-skarbowe

Podstawa prawna : Dz.U.2021.408
Art. 16a. Korekta deklaracji

(?) Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów z ustawy z listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (?)

Od 2022 roku , w związku z postanowieniami zawartymi w Polskim Ładzie , przytoczony zapis artykułu 16a , może już nie chronić podatnika przed karą za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe .

Jeżeli KAS rozpocznie postępowanie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe , złożenie przez podatnika skutecznej korekty deklaracji lub JPK w myśl Ordynacji podatkowej , nie uchroni go przed konsekwencjami prawnymi.

Obecnie jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji i/ lub JPK oraz uiści w całości uszczuplone zobowiązanie podatkowe , KAS nie może wszcząć postępowania karno-skarbowego .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!