2018-11-10

Kasy fiskalne po 1 stycznia 2019 r.

kasy-fiskalne-po-1-stycznia-2019-r

Podatnicy mogą nabywać do 31 grudnia 2018 kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii, a kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Docelowo podatnicy będą zobowiązani do stosowania kas online. Dotychczasowe kasy mogą być użytkowane aż do ich zużycia, ale muszą być już zastąpione kasami nowego typu.

Planuje się zniesienie obowiązku zawiadamiania administracji skarbowej o rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu z zastosowaniem kasy fiskalnej.
Podatnik nie będzie musiał również być obecny przy dokonywaniu odczytu kasy fiskalnej.
Planuje się wprowadzenie do stosowania nowych wzorów druków:
druk: wniosek o wyrejestrowanie kasy rejestrującej
druk: wniosek o udzielenie zgody na przesyłanie danych w określonych odstępach czasowych
opis zasad rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
oświadczenia podatnika o znajomości zasad rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i konsekwencjach wynikających z braku stosowania przepisów.

Zmianie ulegnie sposób przekazania paragonu klientowi. Paragon musi być przekazany przed przyjęciem należności od klienta.
Podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon przed przyjęciem zapłaty. Płatność może być dokonana w różnej formie – kartą płatniczą, gotówką, przelewem, bezgotówkowo w innej formie.

Inne zasady ewidencjonowania dotyczą zaliczek, otrzymanych przed dokonaniem sprzedaży:
Jeżeli zaliczka została wpłacona gotówką (w tym kartą płatniczą), należy wystawić i przekazać paragon z chwilą wpływu zaliczki.
Jeżeli zaliczka została wpłacona na rachunek bankowy, należy wystawić i przekazać paragon niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu na rachunku bankowym, nie później jednak niż do końca miesiąca w którym zaliczka wpłynęła na konto podatnika.

Jeżeli przed końcem miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z datą dokonania sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.
Dodatkowo:
Zobowiązuje się podatników do stosowania oznaczeń literowych A-G do których mają być przypisane stawki podatku oraz nazwy towarów i usług.
Podatnik ma obowiązek udostępnienia kupującemu wglądu do wyświetlacza kasy podczas transakcji.
przypadku kradzieży lub utraty kasy fiskalnej podatnik będzie miał 5 dni na zawiadomienie urzędu skarbowego o zdarzeniu
Znosi się obowiązek zgody serwisu na zmianę serwisanta oraz dotychczasowy obowiązek zawiadamiania o tym fakcie urząd skarbowy; Zmiany mają obowiązywać od 01 kwietnia 2019 r.
w przypadku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas montowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, podatnik powinien udostępnić nabywcy paragon, w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi dotyczącymi sprzedaży.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!