2018-04-16

Konstytucja biznesu – nowe prawo przedsiębiorców zacznie obowiązywać od 30.04.2018

konstytucja-biznesu

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.
Konstytucja biznesu to zbiór 5 ustaw:
Ustawa: Prawo Przedsiębiorców
Ustawa: o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ustawa: o CEIDG oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
Ustawa: o zasadach uczestnictwa podmiotów i osób zagranicznych na terytorium RP

Zmianie ulega min.:
definicja działalności gospodarczej – ?zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu w sposób ciągły?
brak potrzeby rejestracji działalności, w sytuacji gdy przychód z działalności nie przekracza w miesiącu 50% kwoty wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli przychód przekroczy powyższy limit, działalność należy zarejestrować w ciągu 7 dni.
preferencje ZUS przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej
obowiązek opłacania tylko składki zdrowotnej – oczywiście po upływie 6-ciu miesięcy, można skorzystać – po spełnieniu ustawowych warunków, z 24 miesięcy preferencyjnej składki ZUS
stopniowa likwidacja numeru REGON
przedsiębiorca zatrudniający pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych może zawiesić działalności gospodarczą

Zasady zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców
art. 2 zasada wolności i równości gospodarczej
art. 8 przedsiębiorca może podejmować działania, które zabronione prawem
art. 9 zasada uczciwej konkurencji , poszanowania dobrych obyczajów i interesów innych przedsiębiorców oraz konsumentów, poszanowanie i ochrona praw i wolności człowieka
art. 10 ust. 2 zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy dotyczących przepisów związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą
ust. 1 zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!