2020-12-23

Księgi rachunkowe – limit 2021 r.

ksiegi-rachunkowe-limit-2021-r

Księgi rachunkowe ? limit 2021 r.
Jednostki posiadające osobowość prawną, np.spółki z o.o., akcyjne, komandytowe, są na mocy ustawy zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, przedsiębiorstw w spadku, jeżeli wartość przychodów ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy wyniosła co najmniej 2 000 000 Euro.

Średni kurs Euro z dnia 01.10.2020, ogłaszany przez NBP: 4,5153 zł/Euro

Limit na 2021 r.: 2 000 000 * 4,5153 zł = 9 030 600 zł

Limit obowiązujący w 2020 r.: 8 746 800 zł

Przy obliczaniu osiągniętego przychodu uwzględnia się przychody opisane w art.14 ustawy o PDOF.

Jeżeli tak ustalone przychody za rok 2020 przekroczą limit w kwocie 9 030 600 zł, podatnik od roku 2021 ma obowiązek prowadzenia ewidencji w formie ksiąg rachunkowych.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!