2021-10-07

Księgi w wersji elektronicznej

ksiegi-w-wersji-elektronicznej

Księgi w wersji elektronicznej od 2023 r Podstawa prawna: Ustawa z dnia 01,10,2021 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , prawnych oraz innych ustaw.

Ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg w wersji elektronicznej , ustrukturyzowanej zgodnie z Ordynacją podatkową , oraz przesyłania ksiąg do urzędu skarbowego. Termin : w okresie do końca 3 m-ca po zakończeniu roku podatkowego . Podatnicy PDOF / PIT będą również zobligowani do prowadzenia ksiąg w wersji elektronicznej , w tym : Podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Ewidencji przychodów / Ksiąg rachunkowych / Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych .

Ustawa wprowadza obowiązek przesyłania przez podatników PDOF/ PIT ksiąg do urzędu skarbowego w wersji ustrukturyzowanej zgodnie z Ordynacją podatkową . Podatnicy PDOF/PIT będą zobowiązani przesyłać księgi w trakcie roku podatkowego oraz po zakończeniu roku podatkowego . W przypadku podatników opłacających zaliczki MIESIĘCZNIE : Księgi będą przesyłane do Urzędu Skarbowego w terminie do 20-go następnego miesiąca , za który są naliczone zaliczki na PDOF do zapłaty.

W przypadku podatników opłacających zaliczki KWARTALNIE : Księgi będą przesyłane do Urzędu Skarbowego w terminie do 20-go następnego miesiąca , po upływie kwartału za który są naliczone zaliczki na PDOF do zapłaty. Księgi za cały rok podatkowy podatnicy PDOF/PIT będą przekazywać do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W takich samych terminach będzie przekazywana do Urzędu Skarbowego Ewidencja przychodów a także ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych .

Ustawa zakłada wymóg uzupełnienia przesyłanych danych o dodatkowe informacje zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów publicznych . Ustawa przekazana do rozpatrzenia przez Senat . Ustawa ma wejść w życie 01,01,2022 r , a przepisy dotyczące elektronicznego przesyłu od dnia 01,01,2023 r

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!