2023-01-18

Księgowość dla osób fizycznych; Spółki Cywilne Osób Fizycznych

kenny-eliason-y_6rqStQBYQ-unsplash

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę podmiotów, prowadzących działalność na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Mając na uwadze złożoność przepisów podatkowych, korzystanie z usług profesjonalnego biura
rachunkowego, to gwarancja bezpieczeństwa oraz sprawnego i terminowego dopełnienia wymogów
fiskalnych.
Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr, płac i ZUS dla
podmiotów o różnych profilach działalności gospodarczej.
Dobry księgowy to ogromna pomoc dla każdego przedsiębiorcy.
Prawidłowo prowadzona księgowość, pozwala w pełni skoncentrować się na tym co najważniejsze ? na
prowadzeniu biznesu.
Prowadząc księgowość najmniejszych podmiotów gospodarczych , zwracamy szczególną uwagę na
kompleksową informację podatkową, służymy swoją radą i doświadczeniem z zakresu
działalności gospodarczej .
Jest to liczna i ważna grupa naszych Klientów, której poświęcamy wiele czasu i uwagi.

Indywidualna obsługa

Opieka indywidualnej księgowej, która prowadzi rozliczenia i odpowiada na pytania z zakresu
księgowości i rozliczeń podatkowych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pomagamy w wypełnieniu formularzy i wniosków. Udzielamy niezbędnych informacji
organizacyjnych i doradzamy jaką wybrać formę opodatkowania .

Przy zmianie biura

Przenosząc księgowość z innego biura rachunkowego , firma dostarcza dokumenty zgodnie z
naszym wykazem, a resztę zrobimy my?

Wygoda

Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo, bez konieczności osobistego kontaktu z Kancelarią.

Dostępność danych

Stały wgląd do rozliczeń podatkowych i pozostałych zobowiązań. Korzystając z naszego
programu do fakturowania SALDEO, można wystawiać faktury o dowolnej godzinie.

Przypomnienia

Informację o zobowiązaniach budżetowych przesyłamy w dogodnej formie.
Przypominamy o terminach płatności.

Bezpieczeństwo danych

Systemowo tworzymy kopię wszystkich wprowadzonych danych do systemu księgowego oraz
programu do fakturowania.

Podatkowa księga Przychodów i Rozchodów

Zakres usługi podatkowa księga przychodów i rozchodów, min.:

 • Dokonywanie wpisów do księgi
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych
 • Tabele amortyzacyjne
 • Prowadzenie pozostałych, pomocniczych ewidencji
 • Ustalanie zaliczek na PDOF
 • Przekazanie przedsiębiorcy informacji o wysokości podatków do zapłaty
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC
 • Roczne zeznanie podatkowe PIT
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym
 • Informowanie o zmianach w prawie podatkowym w zakresie dotyczącym działalności przedsiębiorcy
 • Konsultacje i porady

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zakres usługi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, min.:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów, w celu ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej w podatku od towarów i usług VAT
 • Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Roczne rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT

Karta Podatkowa

Zakres usługi karta podatkowa, min.:

 • Nadzorowanie prowadzenia ewidencji sprzedaży niezbędnej dla celów rozliczeń na podstawie karty podatkowej
 • Sprawdzenie poprawności dokumentacji źródłowej
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT
 • Prowadzenie rejestru nabyć i dostaw wewnątrz wspólnotowych VAT-UE
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT-UE
 • Sporządzanie rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT
 • Elektroniczne przekazywanie deklaracji do US
 • Informacja o wysokości zaliczek na PDOF
 • Informacja o wysokości należnego podatku VAT, do zapłaty za dany okres rozliczeniowy
 • Pozostałe usługi na podstawie indywidualnych ustaleń

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!