Bez kategorii

Jesteś tutaj:
Przydatne linki

Przydatne linki – usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT. Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT – usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje. Sprawdzenie statusu NIP – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z…

Read article
Księgowość dla osób fizycznych; Spółki Cywilne Osób Fizycznych

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę podmiotów, prowadzących działalność na podstawie wpisudo Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Mając na uwadze złożoność przepisów podatkowych, korzystanie z usług profesjonalnego biurarachunkowego, to gwarancja bezpieczeństwa oraz sprawnego i terminowego dopełnienia wymogówfiskalnych.Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr, płac i ZUS dlapodmiotów o różnych profilach działalności gospodarczej.Dobry księgowy…

Read article
Ulga dla klasy średniej

Ustawa Polski Ład wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej ,w celu wyrównania strat spowodowanych zwiększeniem składki zdrowotnej oraz całkowitym brakiem możliwości jej odliczenia od podatku .Z ulgi będą mogli skorzystać wyłącznie : Limit dochodowy : Dochód minimalny : 68 412,00 zł rocznie / 5 700,00 zł na 1 m-c / Dochód maksymalny : 133 692,00…

Read article
Limit ? kasy fiskalne 2019 r

Limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych RR, w 2019 r.: 20 000 zł.Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w 2019 r. ustalają powyższy limit w proporcji do okresu jej wykonywania.

Read article