2022-10-08

Kurs dla faktur korygujących wystawianych w walucie obcej , planowane zmiany w 2023 r

kurs-dla-faktur-korygujacych-wystawianych-w-walucie-obcej-planowane-zmiany-w-2023-r

„(?) w przypadku transakcji, w których doszło np. do błędu (pomyłki) na wystawionej fakturze, podatnik będzie stosował kurs identyczny z tym zastosowanym w pierwotnym rozliczeniu. W takich przypadkach przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania istniała już w dacie zastosowania pierwotnego kursu przeliczeniowego. W sytuacji, w której zaistnieje przyczyna, która nie istniała w tamtym okresie, podatnik zastosuje natomiast kurs z dnia poprzedzającego dzień jej wystąpienia (tzw. kurs bieżący). (?)”

Zaproponowano doprecyzowanie zasad stosowania kursu do przeliczania faktur korygujących , gdy pierwotna faktura wystawiona została w walucie obcej.

W sytuacji gdy podatnik otrzyma zbiorczą fakturę korygującą , do przeliczenia stosujemy kurs średni NBP waluty obcej obowiązujący na ostatni dzień roboczy , poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej .

MF opracowało również propozycję dotyczącą doprecyzowania zasad stosowania kursów walut w sytuacji , gdy podatnik otrzyma zbiorczą fakturę korygującą transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , np. upusty, rabaty , zmiany ceny.

Zaproponowano do przeliczenia zastosowanie kursu średniego NBP waluty obcej obowiązujący na ostatni dzień roboczy , poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej .

Ważne : Projektowane zasady , nie będą stosowane do korekt dokonywanych przez podatników , którzy do przeliczenia wykorzystują zasady obowiązujące w podatku dochodowym.

Źródło : opracowanie MF „SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian” zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pl

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!