2019-02-10

Mały ZUS

maly-zus

Zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 01.01.2019 r. płatnik składek, przedsiębiorca, który za poprzedni rok obrachunkowy uzyskał przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującegow grudniu tego roku obrachunkowego, może opłacać składki od podstawy wymiaru uzależnionej od tego przychodu.
Limit przychodu dla przedsiębiorcy, prowadzącego działalność cały 2018r.: 63.000 zł. Ustalenie limitu dla przedsiębiorcy, który nie prowadził działalności gospodarczej w całym roku obrachunkowym: proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Przedsiębiorca spełniający ustawowe wymogi, powinien do 08.01.2019 r. zgłosić się do ZUS z nowym kodem ubezpieczenia.

Rezygnacja z „małego ZUS”
Jeżeli przedsiębiorca zgłosił się do ZUS w wyznaczonym terminie, ale po weryfikacji przychodów ze sprzedaży za 2018 r. okazało się, że przekroczył wyznaczony llimit sprzedaży uprawniający do skorzystania z „małego ZUS”, wówczas powinien złożyć dokumenty wyrejestrowania i zgłoszeniowe, przed upływem złożenia deklaracji ZUS ? DRA za miesiąc styczeń 2019r. W takiej sytuacji przedsiębiorca do końca 2019r. będzie opłacał składki od podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, które w 2019r. wynosi 2 859 zł.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!