2020-12-23

Mechanizm Podzielonej Płatności

mechanizm-podzielonej-platnosci

Podatek VAT 2021 r
Podstawa prawna : Dz.U.poz.106 ze zm.

Od 01.11.2019 mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których wartość brutto jest równa lub wyższa niż 15 tys. złotych.

Dotyczy to transakcji,których przedmiotem są towary i usługi ujęte w zał. nr 15 do ustawy o VAT.

Do 31.10.2019 towary i usługi były wymienione w zał. nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT oraz inne towary tj. m. in. samochody, części do samochodów, węgiel i produkty z węgla.

W okresie od 01.07.2018 do 31.10.2019 przepisy te nie miały charakteru obowiązku, więc to nabywca decydował o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Transakcje do 15 tys. zł brutto, nawet jeżeli dotyczą towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych, bez konieczności stosowania MPP.

Zastosowanie MPP polega na dokonaniu:

zapłaty całości lub części kwoty netto wynikającej z faktury , na bieżący rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
zapłaty całości lub części kwoty VAT wynikającej z faktury , na rachunek VAT związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stosowanie przepisów o MPP zmusza podatników do dokonywania płatności wyłącznie przelewem.

Podatnik zobowiązany jest umieścić adnotację na fakturze : Mechanizm Podzielonej Płatności.

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie faktur, których wartość jest równa lub przekracza 15 tys. zł brutto, a sprzedaż dotyczy towarów i usług wymienionych w zał.nr 15 do ustawy o VAT.

W sytuacji wystawienia faktury bez wymaganego przepisami oznaczenia, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Możliwe jest również wystawienie noty korygującej przez nabywcę.

Nabywca dokonując zapłaty za towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 ustawy o VAT , ma obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem MPP, nawet jeżeli sprzedający nie umieścił na fakturze adnotacji Mechanizm Podzielonej Płatności.

Sprzedający powinien poinformować nabywcę, że wystawił fakturę bez oznaczenia MPP.

Od dnia 01.10.2020 podatnicy VAT zostali zobligowani do składania nowego JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną.

Część ewidencyjna powinna zawierać oznaczenia procedur wymienionych w rozporządzeniu MF.

Transakcje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności są oznaczane symbolem MPP.

Jeżeli nabywca otrzyma fakturę oznaczoną symbolem MPP, dokumentującą nabycie towarów i usług ujętych w zał. nr 15 ustawy o VAT, o wartości przekraczającej 15 tys. złotych brutto, bez oznaczenia MPP, w strukturze JPK_VAT, musi wykazać transakcję z oznaczeniem MPP.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!