2020-12-23

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT

metoda-kasowa-rozliczenia-podatku-vat

Podatek VAT ? 2021 r.
Metoda kasowa

Mali podatnicy, zgodnie z art.21 ustawy o VAT, mogą skorzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT.

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje u tych podatników:

z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, jeżeli transakcji dokonano na rzecz czynnego podatnika VAT,
z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż 180 dnia od wydania towaru lub zakończenia usługi, na rzecz podatnika nie będącego czynnym podatnikiem VAT.
Częściowe otrzymanie zapłaty, powoduje powstanie obowiązku w tej części.

Podatnik stosujący metodą kasową rozliczenia podatku VAT, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, po dokonaniu zapłaty.

Jeżeli podatnik chce zastosować metodę kasową rozliczenia podatku VAT, składa informację na druku VAT-R. Informacja musi być złożona do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego będzie stosowana metoda kasowa.

Mały podatnik, stosujący metodę kasową, składa kwartalne deklaracje podatkowe VAT.

Podatnik może zrezygnować ze stosowania metody kasowej po upływie 12 miesięcy, składając pisemne zawiadomienie do urzędu skarbowego o rezygnacji. Zgodnie z przepisami, mały podatnik traci prawo do rozliczania VAT metodą kasową, po przekroczeniu limitu w kwocie 1 mln 200 tys. Euro.

Podatnicy którzy zrezygnowali ze stosowania metody kasowej , lub utracili prawo do jej stosowania, składają deklaracje VAT za okresy miesięczne.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!