2022-12-12

Nabycie sprawdzające

nabycie-sprawdzajace

Wszczęcie kontroli podatkowej zgodnie z obecnymi przepisami .

Podstawa prawna :Dz.U.2021.1540 Ordynacja podatkowa , akt obowiązujący do 31 grudnia 2021r.

(?) Art. 282b. [Zawiadomienie o kontroli podatkowej]

§ 1.

Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c.

§ 2.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

§3.

Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację.(?)

Zapisy zawarte w Polskim Ładzie przewidują

kontrole podatkowe bez dopełnienia przez organ kontrolujący , powyższych formalności .

Wnioskować można , że podatnik będzie mógł być kontrolowany w dowolnym czasie .

Mało tego – może nawet nie wiedzieć , że właśnie taka kontrola się odbywa .

Przewidziane w Polskim Ładzie nabycie sprawdzające , jest to

zakup towaru lub usługi przez pracownika KAS , którego celem jest sprawdzenie

przestrzegania przez podatnika przepisów prawa w zakresie stosowania kas fiskalnych ,

wystawiania i przekazywania paragonów fiskalnych nabywcy .

Czyli jest to kontrola bieżąca , która może być wykonywana na terenie całej Polski .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!