2022-06-29

Najnowsze zmiany w Polskim Prawie w 2022 r.

najnowsze-zmiany-w-polskim-prawie-w-2022-r

Najnowsze zmiany w prawie podatkowym

 1. Skala podatku
  Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulega stawka podatku. W rozliczeniu rocznym będzie ona miała zastosowanie do całego 2022 roku.
 2. Zmiana formy opodatkowania
  Po raz pierwszy w historii możliwa będzie zmiana formy opodatkowania w trakcie roku, a nawet po jego zakończeniu.

Ryczałt
W przypadku opodatkowania ryczałtem, mamy do wyboru dwie opcje:

Połowa roku – Zmiana formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022
Konieczność założenia zarówno PIT-28 jak i PIT-36
Do czerwca 2022 opodatkowanie na ryczałcie
Od lipca 2022 zasady ogólne
Oświadczenie składamy tylko raz i będzie ważne także na kolejne lata

Cały rok – Zmiana formy opodatkowania w PIT-36 za 2022 rok
Za cały 2022 rok opodatkowanie na zasadach ogólnych
Oświadczenie składane w zeznaniu rocznym PIT-36
Oświadczenie ważne tylko na 2022 rok – konieczna zmiana formy opodatkowania na 2023 rok, jeśli chcemy opodatkować działalność na zasadach ogólnych
Podatek liniowy
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania składamy w zeznaniu rocznym PIT-36
Oświadczeniue ważne tylko na 2022 rok – konieczna zmiana formy opoadtkowania na 2023 rok, jeśli chcemy opodatkować działalność zna zasadach ogólnych
Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, bądź złożenie go na druku PIT-26L uniemożliwi zmianę formy opodatkowania za 2022 rok.

 1. Rodzice samotnie wychowujący
  Nowy ład 2.0 przywraca możliwość rozliczenia rodziców jako samotnie wychowujących dzieci. Zlikwidowana została ulga 1500 zł., która była mniej korzystna.

Kwota zmniejszająca podatek
Podatnik nabędzie prawo do rozliczenia kwoty zmniejszającej podatek u maksymalnie 3 pracodawców. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300zł miesięcznie (obecnie 425 zł). Pracownik będzie mógł zdecydować, czy kwotę tą rozlicza u jednego pracodawcy, czy u kilku (do 3)

W przypadku chęci rozliczania kwoty zmniejszającej podatek u kilku pracodawców, konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia do każdego z nich. Kwota ta łącznie nie może wynieść więcej niż 300zł.

Od 2023 roku z kwoty zmniejszającej podatek będą mogły korzystać także osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie

 1. Odliczenie składki zdrowotnej
  Od lipca 2022 r. część podatników uzyska możliwość odliczania składki zdrowotnej.

Podatek liniowy -Rozliczenie w kosztach, bądź odliczenie od dochodu do kwoty 8700 zł rocznie

Ryczałt – Odliczenie 50% od przychodu

Odliczenie dotyczy opłaconych składek (Tych, które w jakiejkolwiek formie nie będą podlegać zwrotowi)

karta podatkowa – odliczenie 19% składki zdrowotnej

Pozostałe zmiany
Zwiększono limit dochodów dzieci, który pozwala na rozliczenie przez rodziców ulgi na dziecko. Od 2022 r. limit ten wynosi 12-krotność renty socjalnej (z 3 089 zł do 16 061,28 zł)
Zrównano termin składania zeznań rocznych – od 2033 roku PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-36L, składamy do końca kwietnia
Osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, od lipca 2022 roku będą opłacały mniejszą składkę zdrowotną. (z 559,89 do 519,92)
Osoby opłacające zaliczki uproszczone na podatek dochodowy i opodatkowane na zasadach ogólnych mogą od lipca opłacać zaliczką pomniejszoną o 29,4%

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!