2019-10-20

Nowe limity wpływające na wysokości podatków

nowe-limity-wplywajace-na-wysokosci-podatkow

Przepisy podatkowe nakładają na podatników stosowanie limitów, od wysokości których zależy możliwość stosowania określonych metod opodatkowania, sposobu prowadzenia ksiąg, terminów opłacania podatków.

Część limitów wyrażone jest w kwotach Euro. Aby przeliczyć je na PLN stosujemy średni kurs NBP Euro, ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs Euro / NBP na dzień 01.10.2019 r. tj. 4,3734 zł / 1 Euro.

Status ?Małego Podatnika?
W 2020 r status ?małego podatnika? będzie przysługiwało podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT należnym) za rok 2019 r., nie przekroczyła 2 mln. Euro. Po przeliczeniu na PLN z zastosowaniem średniego kursu Euro z dnia 01.10.2019 r., limit wynosi 8.747.000 zł.

Korzyści wynikające z posiadania statusu małego podatnika:

możliwość płacenia podatków za okresy kwartalne

jednorazowe odpisy amortyzacyjne

stosowanie stawki PDOP 9% zgodnie z art.19 ustawy

Ryczałt ewidencjonowany
W 2020 r., prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie przysługiwało podatnikowi, jeżeli:

wartość przychodu ze sprzedaży brutto za rok 2019 r. z działalności prowadzonej samodzielnie nie przekracza 250.000 Euro. Po przeliczeniu na PLN z zastosowaniem średniego kursu Euro z dnia 01.10.2019 r, limit wynosi 1 093,350 zł

łączne przychody podatników prowadzący działalność w formie spółki nie mogą przekroczyć kwoty 1.093.350 zł.

Ryczałt kwartalny
W 2020 r. mogą opłacać podatnicy, jeżeli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 109.335 zł

25.000 euro × 4,3734 zł/euro = 109.335 zł.

Jednorazowa amortyzacja
Podstawa prawna:

UPDOF art.22k ust.7-13 , UPDOP art. 16k ust. 7-13 updop

Dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT oprócz samochodów osobowych. Limit jednorazowej amortyzacji w 2020 r wynosi: 219.000 zł tj. 50.000 Euro × 4,3734 zł/Euro, zaokrąglenie do 1.000 zł.

Księgi rachunkowe- podatnicy PDOF
Limit przychodów za 2019 r., po przekroczeniu którego powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych wynosi 8.746.800 zł, i wynika z przeliczenia 2.000.000 Euro × 4,3734 zł/Euro

Podstawa prawna: Art.24a UPDOF, Art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze zm.

Obowiązek dotyczy:

osób fizycznych

spółek cywilnych

przedsiębiorstw w spadku

spółek jawnych

spółek partnerskich

Przedsiębiorstwo w spadku
Przy obliczaniu limitu, po przekroczeniu którego należy stosować księgi rachunkowe, uwzględnić należy przychody zmarłego przedsiębiorcy (Art .14 UPDOF), oraz przychody przedsiębiorstwa w spadku (Art. 7a ust. 4 UPDOF), za poprzedni rok podatkowy.

Taką samą zasadę stosujemy w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Księgi – działy specjalne produkcji rolnej
Limit przychodów za 2019 r., po przekroczeniu którego powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych wynosi 8.746.800 zł, i wynika z przeliczenia 2.000.000 Euro × 4,3734 zł/Euro

Podstawa prawna: Art.14 UPDOF, Art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 .09.1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze zm.

Źródło zdjęcia: echodnia.eu

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!