2022-10-08

Obowiązek prowadzenia ksiąg w wersji elektronicznej i przesyłania ich w takiej formie do urzędu skarbowego .

obowiazek-prowadzenia-ksiag-w-wersji-elektronicznej-i-przesylania-ich-w-takiej-formie-do-urzedu-skarbowego

Podstawa prawna : Dz.U. z dnia 15 czerwca 2022 r poz. 1265 , Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r o zmianie ustawy o PDOF i niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz.2105 z późn. zm.)

Regulacje pierwotnie miały obowiązywać od 01 stycznia 2023 r .

Znowelizowane przepisy :

1) podatnicy PDOF , prowadzący księgi w postaci : PKPiR, księgi rachunkowe ,ewidencje środków trwałych, ewidencje wartości niematerialnych i prawnych , zobligowani będą do prowadzenia ksiąg z użyciem programów komputerowych i do przesyłu ksiąg do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej . Terminy :

  • 31 grudnia 2024 r – podatnicy sporządzający JPK_VAT ,
  • 31 grudnia 2025 r ? pozostali podatnicy.

2) podatnicy PDOP , prowadzący księgi rachunkowe lub uproszczone ewidencje przychodów i kosztów , zobligowani będą do prowadzenia ksiąg z użyciem programów komputerowych i do przesyłu ksiąg do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej . Terminy :

  • 31 grudnia 2023r , dotyczy podatkowych grup kapitałowych, podatników, jeżeli wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy , przekroczy 50 mln Euro .

Kurs przeliczenia : średni kurs Euro wg tabeli NBP z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego.

  • 31 grudnia 2024 r – podatnicy sporządzający JPK_VAT,
  • 31 grudnia 2025 r – pozostali podatnicy.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!