2018-10-26

Odroczenie terminu złożenia JPK_VAT

odroczenie-terminu-zlozenia-jpk-vat

Podatnicy podatku od towarów i usług VAT, którzy prowadzą ewidencję VAT z zastosowanie systemów informatycznych, mają obowiązek elektronicznego przekazywania ewidencji do organów podatkowych w postaci plików JPK_VAT

JPK_VAT przekazuje się do organu podatkowego bez wezwania do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy ewidencja. JPK_VAT jest informacją podatkową, więc brak przesłania pliku może spowodować odpowiedzialność wynikającą z ustawy karno- skarbowej. Zgodnie z art.80 ustawy KKS, niezłożenie informacji podatkowej potraktowane jest jako przestępstwo karno-skarbowe.Grzywna ustalona jest w wysokości od 10 do 120 stawek dziennych.
Stawka dzienna :
nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę
nie może przekraczać jej czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

Aby uniknąć kary za niedopełnienie obowiązku przesłania informacji JPK_VAT w ustawowym terminie, istnieje możliwość odroczenia tego terminu, na podstawie Art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
Wniosek wymaga uzasadnienia i należy go wnieść zanim upłynie terminu do złożenia JPK_VAT. Oczywiste jest, że nie można występować do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu, który już upłynął.
Co powinien zawierać wniosek:
dane podatnika
oznaczenie organu podatkowego
okres za który podatnik nie złoży terminowo pliku JPK_VAT
określenie terminu w jakim obowiązek ustawowy będzie dopełniony
uzasadnienie
ewentualnie dokumenty potwierdzające brak możliwości przesłania informacji JPK_VAT do organu podatkowego

Decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!