2018-11-03

Odroczenie VAT w przypadku problemów z zapłatą za FV lub umowę

odroczenie-vat-w-przypadku-problemow-z-zaplata-za-fv-lub-umowe

Obecny stan prawny:

Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, wierzyciel może skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” w przypadku należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność należności uważa się za uprawdopodobnioną dla celów podatku VAT, jeżeli należność nie została uregulowana przez dłużnika przez okres 150 dni od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie.
Art. 89a ust.2 określa, kiedy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi:
Dostawy dokonano na rzecz czynnego podatnika VAT i nie toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne.
Wierzyciel i dłużnik, na dzień złożenia deklaracji podatkowej uwzględniającej korektę z tytułu złych długów, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.
Od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku w którym faktura została wystawiona.
Korekty VAT, można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynie 150 dni od daty płatności wierzytelności, zgodnie z wystawioną fakturą lub zawartą umową, a wierzytelność nie została zbyta lub uregulowana w jakiejkolwiek formie.
Wierzyciel ma obowiązek poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu korekty, wraz z danymi dłużnika i podaniem wartości korekty. Zawiadomienie składa się na formularzu VAT-ZD.
Obowiązkiem dłużnika jest dokonanie korekty VAT naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o VAT.

Planowane zmiany w Ordynacji Podatkowej

MF prowadzi prace nad zmianą przepisów Ordynacji Podatkowej. Projekt ma być ukończony i skierowany do Sejmu do końca roku. Planuje się skrócenie terminu „ulgi na złe długi” w podatku VAT, ze 150 na 120 dni.
Wierzyciel uzyska prawo do zmniejszenia podatku VAT należnego wynikającego z niezapłaconych faktur sprzedaży, jeżeli od terminu płatności minęło 120 dni.
Dłużnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!