2018-04-07

Opłata recyklingowa

oplata-recyklingowa

Od 1 stycznia 2018 r. torby z tworzyw sztucznych nie mogą być przekazywane klientom w punktach sprzedaży nieodpłatnie. Objęte zostały opłatą recyklingową, doliczaną do dotychczasowej ceny torby foliowej lub stanowiącą jej cenę. Lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego to torba, bez uchwytów lub z uchwytami, wykonana z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne to polimer.
art. 3 pkt. 5 rozp. (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z 18 grudnia 2006 r

Torby te są oferowane w punktach handlowych. Opłata recyklingowa jest pobierana od klientów tylko z chwilą sprzedaży produktów zakupionych w placówkach handlowych. Torby papierowe nie podlegają opłacie recyklingowej. Opłata recyklingowa nie dotyczy tzw. toreb wielokrotnego użytku. Zastosowanie tzw. opłaty recyclingowej wynika wprost z przepisów Unii Europejskiej.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska opłatę określono w wysokości 20 groszy. Brak pobrania przez przedsiębiorcę opłaty recyklingowej podlega karze administracyjnej od 500 zł do 20000 zł. Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa.

Opłacie nie podlegają lekkie torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, tzw. zrywki do pakowania asortymentu luzem tj. warzywa, owoce, mięso, a więc służące do pakowania żywności. Opłacie nie podlegają torby z tworzywa sztucznego jeżeli grubość materiału wynosi powyżej 50 mikrometrów. Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa. Do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana, musi być przekazana przez przedsiębiorcę na wskazany w tym celu rachunek bankowy.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!