2018-11-14

PIT-11 przekazany pracownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pit-11-przekazany-pracownikowi-za-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej

WSA w Poznaniu wyrok z dnia 26 lipca 2018r (sygn. akt I SA /Po 418/18 orzeczenie prawomocne).
Z treści wyroku wynika, że pracodawca może za zgodą pracownika przesłać PIT-11 drogą elektroniczną na wskazany adres maila.
Pracodawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru PIT-11 przez pracownika.

Z przepisów ustawy o PDOF nie wynika obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru PIT-11. Przepisy nakładają obowiązek przesłania informacji przez płatnika PDOF. Płatnik, ma więc możliwość wyboru sposobu przekazania informacji PIT-11 pracownikowi. Należy jednak pamiętać, że to na płatniku ciąży obowiązek udowodnienia doręczenia deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie.
Jako dowód płatnik może okazać elektroniczne potwierdzenie wysyłki i odbioru wiadomości.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!