2021-10-12

Planowane zmiany w VAT 2022 r

planowane-zmiany-w-vat-2022-r

1/ Grupa VAT – nowy rodzaj podatnika
Planowana nowelizacja ustawy ma umożliwić podmiotom powiązanym organizacyjnie lub ekonomicznie , wspólne , uproszczone dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT .

Projekt zakłada dobrowolny charakter stosowania uproszczeń .

Grupa VAT ma za zadanie uproszczenie rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zasady :

Dostawy towarów i usług dokonane przez:

  • członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT,
  • członka grupy na rzecz podmiotu do niej nienależącego uważa się za dokonane przez tę grupę,
  • podmiot spoza grupy na rzecz członka grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

W uzasadnieniu do projektu czytamy :

„? Takie korzyści to m.in. mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję, brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Jest to szczególnie korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostaje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. ?”

2/ Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
Planuje się obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami z 15.000 zł do 8.000zł .

Planuje się wprowadzenie dodatkowego limitu dla transakcji gotówkowych z konsumentami

w kwocie 20.000 zł.

Podatnicy, którzy mają lub będą mieli obowiązek instalacji kasy fiskalnej, będą zobowiązani również do zapewnienia konsumentom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną poprzez terminal, telefon,przelew.

Ulgi dla podatników z tego tytułu : zwrotu podatku VAT do 15 dni po spełnieniu dodatkowych warunków .

W ustawie zaplanowano czasowe ograniczenie ulg dla podatników , którzy wbrew wymogom nie zapewniają konsumentow możliwości bezgptówkowej płastności , tj. :

  • brak możliwości rozliczeń kwartalnych,
  • brak możliwości zwrotu VAT w terminie 25 dni.

3/ Opodatkowanie VAT usług finansowych
Projek ustawy zakłada możliwość wyboru przez podatnika opodatkowanie VAT świadczonych usług finansowych .

Celem tych zmian jest zapewnienie neutralności podatku VAT w tym sektorze usług.

Podatnik rezygnujący ze zwolnienia , nie miałby prawa do utrzymania zwolnienia w części , w odniesieniu do niektórych usług .

Nie mógłby również zrezygnować z opodatkowania VAT przez okres 2 lat od daty zmiany.

Zakres usług finansowych , które mogą podlegać dobrowolnemu opodatkowaniu VAT zawiera art.43 ust.1 pkt 7 , 12,38,39,40,40a, ustawy o VAT .

4/ Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
Planuje się wprowadzenie zmian w przepisach o WIS poprzez wprowadzenie przepisów o Porozumieniu podatkowym ( PI) .

PI stanowi ?umowę? pomiędzy organem podatkowym a inwestorem , w zakresie stawek podatkowych i skutków podatkowych związanych z planowaną na terenie RP inwestycją .

PI ma pełnić rolę szczegółowej wykładni prawa , obowiązującego dany podmiot gospodarczy . Ma służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego , spójności i jednolitości stosowanych przepisów .

PI będzie obejmowało min. klasyfikację towaru , stawkę podatku VAT.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!