2022-12-08

Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

preferencje-obowiazujace-w-stanie-zagrozenia-epidemicznego

Mimo odwołania stanu epidemii, niektóre preferencje podatkowe nadal będą stosowane, z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego.

 • Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy
  Podstawa prawna :art.15zzn specustawy w sprawie COVID-19; Dz.U. z 2021r poz.2095 ze zm.

Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji zawartej między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tyś zł , została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT , przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu na białej liście .

Podatnicy mogą zwolnić się z negatywnych skutków podatkowych wynikających z dokonania takiej zapłaty składając w terminie 7 dni zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

COVID-19 , termin na złożenie zawiadomienia został przedłużony do 14 dni.

 • Kary umowne związane z COVID-19
  Podstawa prawna :art.38 t ustawy o PDOP i art.52 zb ustawy o PDOF.

Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kar umownych , odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów i nienależytego wykonanych usług , zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad , zwłoki w usunięciu wad towarów i wykonanych usług.

Regulacje nie mają zastosowania , jeżeli odszkodowania i kary umowne powstały na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Mogą stanowić koszt uzyskania przychodu również po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Inne preferencje podatkowe
  Wprowadzono szczególne regulacje w związku z epidemią COVID-19 :
 • złagodzenia przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji,
 • ułatwień dotyczących cen transferowych,

Preferencje obowiązanują zarówno w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, jak i podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

 • Dłuższy termin wydania interpretacji indywidualnej
  W okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego

wydłużono czas wydawania interpretacji indywidualnych z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

 • Terminy w zakresie MDR
  Raportowanie w sprawie krajowych schematów podatkowych : MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4. Terminy dotyczące tych schematów zostały zawieszone w związku z obowiązującym na obszarze Polski stanem zagrożenia epidemicznego .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!