2022-12-08

Preferencje podatkowe obowiązujące do końca 2022 r

preferencje-podatkowe-obowiazujace-do-konca-2022-r
 • Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT
  Podstawa prawna : art.18f i art.25 ust.19-26 ustawy o PDOP , art.26i i art.44 ust.17-24 ustawy o PDOF.

W ramach ulgi na złe długi podatnicy CITi PIT:

a) wierzyciele

 • korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w odpowiednim terminie,
 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmniejszają przychody o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności,

b) dłużnicy

 • korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w odpowiednim terminie,
 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odpowiednio zwiększają przychody o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania , która nie została opłacona w odpowiednim terminie .

Korekt dokonuje się po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

W związku z sytuacją COVID-19 , wierzyciele mogli dokonywać powyższych korekt jeżeli wierzytelność nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. Dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku dokonywania powyższych korekt.

Ulga może być stosowana do końca 2022 roku.

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Podstawa prawna : art.38l ustawy o PDOP i art.52t ustawy o PDOF

Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać w rozliczeniu rocznym , z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R). W ramach ulgi podatnicy mają możliwość odliczania tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania .

Z uwagi na epidemię podatnicy mieli możliwość rozliczania tej ulgi w trakcie roku podatkowego, jeżeli prowadzone badania badawczo-rozwojowe służyły przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 . Z uwagi na odwołanie stanu epidemii w roku 2022 , możliwość taka istnieje do końca roku podatkowego.

 • Ulga IP BOX
  Podstawa prawna : art.24d ustawy o PDOP i art.30ca ustawy o PDOF

art.38m ustawy o PDOP i art.52u ustawy o PDOF

W skutek działalności badawczo-rozwojowej podatnicy PIT i CIT, uzyskują kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Od dochodu uzyskanego z tych praw, tzw. IP Box , mogą płacić podatek dochodowy według preferencyjnej 5% stawki . Z ulgi IP BOX podatnicy mogą skorzystać w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym uzyskano kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W związku z epidemią COVID-19 z IP Box można korzystać także przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy. Preferencja ta obowiązuje do końca roku 2022 , w związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 roku.

 • Zwolnienie z PIT otrzymanej zapomogi
  Podstawa prawna : art.52l pkt 1 ustawy o PDOF

a) Zapomoga wypłacana z funduszy organizacji związkowej
Zwolnieniu z podatku dochodowego korzystają zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej , dla pracowników należącym do tych organizacji, do kwoty 1 tyś.zł w roku podatkowym .Limit ten został podwyższony z uwagi na pandemię COVID-19 do wysokości 3 tyś zł w roku podatkowym i z uwagi na odwołanie stanu epidemii obowiązuje do końca 2022 roku.

b)Zapomoga z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, itp.

Podstawa prawna : art.52l pkt 2 ustawy o PDOF

Zwolnieniu z podatku dochodowego korzystają zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby , śmierci wypłacone z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami , do kwoty 6 tyś zł w roku podatkowym .

Limit ten został podwyższony do 10 tyś zł , w okresie od 2020 r do końca 2022 roku , z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!